Vad förutsätts vid en överlåtelse av bostadsrätt till närstående?

2020-12-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Min mor äger en bostadsrätt, värd uppskattningsvis en miljon. Min mor ska flytta till boende. Vi är fyra systrar. Min ena syster vill flytta in i lägenheten. Hon äger ett hus som hon uppger ska säljas alternativt hyras ut till hennes dotter i väntan på försäljning för att få loss pengar och önskar under tiden själv flytta in i vår mammas lägenhet. Hur ska man tänka här? Jag vill att allt ska gå rätt till. Tusen tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget som hindrar din syster från att få lägenheten överlåten till henne från din mamma. Däremot förutsätts att vissa steg genomfört för en giltig överlåtelse.

För det första behöver din syster och mamma upprätta en skriftlig överlåtelsehandling som innehåller uppgifter om den aktuella bostadsrätten. T.ex. adress, lägenhetsnummer mm. Det är även väldigt viktigt att båda deras namn tydligt framgår av överlåtelsehandlingen. Annat som ska framgå är hur stor del av bostadsrätten som ska överlåtas. Jag förutsätter med din bakgrundsinformation att det här rör sig om en total överlåtelse. I överlåtelsehandlingen måste det vidare tydligt framgå att det rör sig om en gåva om det är så att hon inte avser betala något för den vilket jag utgår ifrån. I så fall kallas överlåtelsehandlingen för gåvobrev. Nästa steg i denna process är att din syster söker om medlemskap hos bostadsrättsföreningen.

För tydlighetens skull upprepar jag de formkrav som krävs vid en gåvohandling.

Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda.

1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter.

Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1218)
2021-07-30 Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?

Alla besvarade frågor (94380)