Vad gäller angående veckovila?

2021-11-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag arbetar endast 5 timmar om dagen, må-fr, men nu vill jag jobba även lördag och söndag. Måste jag vara ledig enligt lagen om veckovila eller får jag arbeta kontinuerligt 6-7 dagar/vecka, dock fortfarande endast fem timmar om dagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller angående veckovila inom arbete och om du får arbeta kontinuerligt 6-7 dagar/vecka.

Veckovila inom arbetet regleras i arbetstidslagen (ATL).

Bestämmelsen om veckovila säger att arbetstagarna ska ha minst 36 timmars (d.v.s ca 1.5 dygn) sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (14 § ATL). Den ska helst förläggas till veckoslut (14 § andra stycket ATL).

Undantag får göras tillfälligt, om det är på grund av att ett särskilt förhållande har inträffat som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Men då måste arbetstagaren också ges motsvarande kompensationsledighet. (14 § tredje stycket ATL)

Denna bestämmelsen kan dock avtalas bort genom kollektivavtal, dock får inte avtalet vara mindre förmånligt än EU:s "arbetstidsdirektiv" (3 § ATL). Direktivet säger att varje arbetstagaren måste ha minst 24 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (artikel 5 "arbetstidsdirektivet").

Sammanfattning

Som huvudregel gäller 14 § ATL som säger att du måste ha minst 36 timmars veckovila, varav du inte kan jobba 6-7 dagar i veckan.

Dock, kan du möjligtvis ha ett kollektivavtal som ger dig minst 24 timmars veckovila och därmed jobba 6 dagar i veckan, enligt "Arbetstidsdirektivet".

Jag skulle därför rekommendera dig att prata med din arbetsgivare, kolla vad som står i ditt kollektivavtal och även i ditt personliga avtal, för att se vad som gäller just för dig eftersom det kan vara olika för alla.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler funderingar eller andra juridiska frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98655)