Vad gäller avseende skadeståndsansvaret när barn vållar sakskada?

FRÅGA
Hej, 3 ungdomar i 13, 14 års åldern har haft sönder våran husbåt som vi inte har försäkring på, skador som rör sig upp mot 30000 kr.Föräldrarna säger att det är vårat fel att vi ej har försäkring och dom ej kan ta ansvar vad deras barn gör, vad är rätt och fel? Och vad kan man göra för att få tillbaka pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör sakskada som skett utanför ett kontraktsförhållande vilket aktualiserar reglerna i skadeståndslagen.

Vad gäller vid sakskada?

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. Den som vållar skada innan arton fyllda år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (se 2 kap. 4 § skadeståndslagen).

I ditt fall kan det utgås från att barnen i fråga åtminstone av vårdslöshet har vållat sakskadan i den mån som avses enligt skadeståndslagen. Frågan är dock hur skadeståndsansvaret ska se ut med hänsyn till att det rör sig om barn. Den bedömningen görs givetvis baserat på förhållandena i det enskilda fallet, vilket jag inte har särskild insyn i. Det kan dock sägas att paragrafen tar sikte på att unga skadevållare inte ska skuldsättas till stora belopp vid tidig ålder. Det kan även sägas att om barnen har en ansvarsförsäkring anses det som skäligt att utge full ersättning inom försäkringens ramar (se prop. 1972:5 s 460). Skadeståndet kan dock sättas ned om barnen inte har sådan försäkring.

Övriga omständigheter som kan beaktas är bland annat den skadelidandes intresse, däribland dennes ekonomiska ställning och eventuella försäkringar. En skadelidande som t.ex. har en full försäkring kan anses vara mindre beroende av skadeståndet, vilket motiverar att skadeståndet sätts ned. I ditt fall föreligger dock inte en sådan försäkring.

Vilket ansvar har föräldrarna?

Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Föräldrarnas ersättningsplikt är någorlunda begränsad (se st. 2). Jag kan dock inte uttala mig om skadorna i ditt fall har vållats genom brott.

Vad bör du göra nu?

Om det är uteslutet att lösa situationen utan användning av rättsliga medel har du möjlighet att begära skadestånd genom domstol. Du kan därmed väcka en skadeståndstalan genom att ansöka om stämning i domstol. För förfarandet kan du läsa mer här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97343)