Vad gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

2018-07-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag ska hyra ut min bostadsrätt till en tjej som ska studera på min ort i ett halvår. Avtalen är signade och allt är klart. Min oro är att min styrelse inte kommer godkänna att jag hyr ut min lägenhet av diverse skäl. Om så skulle vara fallet, hävs avtalet mellan mig och min hyresgäst upp så eller kan jag på något sätt hamna "i kläm"?Var tvungen att översätta avtalet till engelska och där har jag inte med något om att villkoret är att styrelsen måste godkänna ansökan, men det kanske gäller ändå?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Dina rättigheter och skyldigheter som ägare i en bostadsrätt regleras i 7 kap. Bostadsrättslagen (BrL). Av 7 kap 10 § BrL framgår det att andrahandsupplåtelser endast får ske efter godkännande från styrelsen. Om styrelsen inte ger sitt godkännande går det också att ansöka om tillstånd från hyresnämnden. Utgångspunkten är att det ska gå att hyra ut lägenheten förutsatt att man har skäl för detta och föreningen inte har befogad anledning att motsätta sig. Studier på annan ort för en kortare period är ett sådant godtagbart skäl som avses i lagbestämmelsen. Således borde inte din bostadsrättsförenings styrelse ha någon anledning att neka tillstånd för uthyrning, om inte det finns en befogad anledning att anta att hyresgästen inte är lämplig.

Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd riskerar du att din bostadsrätt förverkas enligt 7 kap. 18 § BrL. Det betyder att föreningen kan säga upp dig till avflyttning om du inte vidtar rättelse efter styrelsens tillsägelse) och då senast vid detta tillfälle säger upp hyresgästen enligt 7 kap. 20 § BrL.

Beträffande avtalet mellan dig och din hyresgäst är det Lag om uthyrning av egen bostad som gäller. Ert avtal kommer inte att hävas automatiskt för att styrelsen inte ger sitt medgivande utan det krävs att uppsägning sker från någondera part för att avtalsförhållandet ska avslutas. Uppsägningstiden är en månad enligt 3 §.

Ellen Hägerström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?