Vad gäller för återvinning av tredskodom?

2020-05-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejOm man får en tredskodom, är det inte så att den träder i lagakraft efter en viss tid om jag inte ansöker om återvinning? Jag råkade missa tiden för min förhandling och har tänkt ansöka om återvinning. Problemet är att den redan finns hos UC. Borde inte den fastställas helt först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i rättegångsbalken (RB).

Vad gäller för återvinning av tredskodom?

Som utgångspunkt så kan du ansöka om återvinning om det är så att en tredskodom har meddelats inom en månad från det att domen meddelats (44 kap. 9 § RB).

Din ansökan upprättar du skriftligt och ska sedan skickas till tingsrätten. Om du inte har ansökt om återvinning efter en månad har passerat så kommer tredskodomen att vinna laga kraft.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?