Vad gäller för gemensamt sparkonto när ett samboförhållande upphör?

FRÅGA
Hej !För 15 månader sedan slutade jag förhållandet med min sambo, hon bor inte i vår hyreslägenhet, men hon är fortfarande registrerad på samma adress som jag.Hon har inte begär någon bodelning. Vi hade ett gemensamt konto i banken och sparade pengar men jag hade i 15 år mer inkomst än hon.Hon ställde inte några problem då, när jag överförde pengar till mitt eget konto från 15 månade tillbaka.Vi hade ett muntligt kontrakt att jag skulle behålla pengar . Nu reklamerar hon halva att pengar Min fråga är, måste jag delar pengarna i hälften?Vilka är mina rättigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden hittar du i sambolagen.

Sparkonto ingår inte i bodelning

Du nämner att din sambo inte begärt någon bodelning. För att en bodelning ska ske så krävs det att en av samborna begär detta senast ett år efter att förhållandet upphört (8 § sambolagen). Även om hon hade begärt bodelnig så ingår inte ett gemensamt sparkonto i bodelningen. I bodelning ingår endast samboegendom dvs gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

Du har rätt till dina pengar

Ett sparkonto ingår som sagt inte i bodelningen i och med att det varken utgör bostad eller bohag. Vad som gäller för sparkonto är att din andel av pengarna ska gå tillbaka till dig och hennes andel av pengarna ska gå tillbaka till henne. Du måste alltså kunna bevisa att du har lagt in mer pengar i sparkontot än henne genom att exempelvis få fram kontoutrag som bevisning. Är det så att du har bevis på att du har satt in en viss procent av pengarna så har du också rätt till dom. Kan ni inte under några omständigheter fastställa vem som satt in vad så är huvudregeln att pengarna ska delas lika. I och med att ni inte är gifta så har hon ingen rätt enligt lag att få en större andel summa än den hon egentligen satt in på kontot och på så sätt äger.

Vad gäller ert muntliga kontrakt är det väldigt svårt att bevisa. Dock har du lagen på din sida i detta fall så du behöver inte vara orolig. Jag rekommenderar dock att alltid försöka få ner avtal i skriftlig format i framtiden för att undvika missförstånd och eventuella tvister.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98546)