Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, jag har bokat en resa med ett reseföretag där hotellrummet vi fick inte alls stämmer överens med verkligheten. Hotellet marknadsförs som ett lägenhetshotell med kök och kylskåp osv. När vi bokade rummet bokade vi ett dubbelrum vilket visade sig vara ett vanligt hotellrum och inte lägenhetshotellrum med kök. På bilderna av hotellet på företagets hemsida visar de bara ett typ av rum med ljus, fräsch inredning som ser ut som ett standard hotellrum. Rummet vi fick är mörkt med trämöbler och omodernt. Det finns inget kylskåp, balkongen är extremt liten och ser inte ut som på bilderna och rummet lever absolut inte upp till bilderna. Efter konversation med företaget säger de att "bilderna på vår hemsida är enbart exempelbilder och behöver inte stämma överens med alla rum". Företaget anser att bilderna bedöms tillräckligt sanningsenliga och vi får ingen kompensation för detta eller möjlighet att byta rum/hotell. Hur ser våra rättigheter ut här? Vi vill självklart anmäla detta och få pengarna tillbaka om det går. Detta bör ju vara falsk marknadsföring i högsta grad. Finns det någon lag som säger att företaget måste lägga upp bilder på de rummen som erbjuds? Det bör vara så eftersom rummen uppenbarligen skiljer sig åt markant. Supertacksam för svar!
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättigheter du har som konsument att kräva ersättning när du anser att ett bokat hotellrum inte lever upp till de förväntningar som uppstått vid bokningstillfället. Vidare tolkar jag frågan som att du undrar om situationen du beskrivit ovan kan strida mot lagen. Regler om hur företag får marknadsföra sig finns i marknadsföringslagen (MFL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Detta säger marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande marknadsföring. Enligt 8 § MFL finns det flera olika typer av marknadsföring som kan vara vilseledande. Jag kommer att ta upp den formen av vilseledande marknadsföring som jag anser är relevant för besvarande av frågan.

En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet (10 § MFL). Marknadsföring är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer en produkt på ett missvisande sätt. Det kan handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris. Det kan även handla om att väsentlig information utelämnas eller att viss information är otydlig och svår för konsumenten att förstå. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL är att anse som otillbörlig om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § MFL).

Om näringsidkaren bryter mot 8 § och 10 § MFL kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som uppkommit för en konsument till följd av marknadsföringen (37 § MFL). Talan om skadestånd måste väckas inom fem år från skadetillfället (38 § MFL).

Vad gäller i ditt fall?

Om företaget har marknadsfört sina rum på ett sätt som varit vilseledande för er som konsumenter, kan det vara fråga om vilseledande marknadsföring som är otillåten enligt 10 § MFL. Om marknadsföringen har påverkat er förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, kan den vilseledande marknadsföringen vara otillbörlig enligt 8 § MFL. Du nämner att företaget på hemsidan endast visar upp en viss typ av hotellrum, som håller en högre standard än det rum ni fått efter er bokning. Detta tyder på att företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt, vilket är en form av vilseledande marknadsföring. Vidare verkar ni ha bokat rummet i tron om att det var rummet på bilderna som bokades, vilket talar för att marknadsföringen har påverkat ert beslutsfattande vid bokningen. Ni kan ha rätt till ersättning för den skada som har uppkommit till följd av företagets marknadsföring, om marknadsföringen varit vilseledande och otillbörlig. Det är tyvärr svårt för mig att säga om företaget har brutit mot MFL då jag inte har tillräckligt med information om situationen. Min rekommendation till dig är därför att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare med ärendet.

Anmälan till konsumentverket

Jag skulle även vilja rekommendera dig att anmäla situationen till konsumentverket, om du anser att företaget har brutit mot reglerna i MFL. En anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms, men konsumentverket kontrollerar att företag följer lagen och anmälningar är därför ett viktigt underlag för myndighetens arbete.

Sammanfattning

En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet. Marknadsföring som är vilseledande är att anse som otillbörlig, och därmed otillåten enligt MFL, om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Om en näringsidkare bryter mot det nämnda, kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som en konsument orsakats på grund av detta. I ditt fall kan det vara fråga om vilseledande och otillbörlig marknadsföring om företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt som har påverkat ert beslutsfattande vid bokningstillfället. Min rekommendation till dig är att kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet samt att anmäla händelsen till konsumentverket.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1017)
2021-09-20 Upphovsrätt för videospel
2021-09-20 Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?
2021-09-12 Skildra kända varumärken på egna konstverk till försäljning
2021-09-06 Vad gäller kring företagsnamn?

Alla besvarade frågor (95915)