Vad gäller när man skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro?

2021-05-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag har skickat efter sömntabletter zoplikon 36 st på nätet. I god tro faktiskt, trodde inte det var straffbart och inte att det är narkotika. Fick brev från tullverket i dag. Läste att man kan få fängelse i 3 år. Jag har aldrig gjort något olagligt i mitt 66 åriga liv. Vad kan jag få för straff. Mvh
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff du riskerar när du skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro.

Zopiklon är ett narkotikaklassat läkemedel

Det bör inledas med att konstatera att läkemedelsverket upprättar på regeringens uppdrag förteckningar över ämnen som är narkotikaklassade, se LVFS 2011:10). Zopiklon finns med med i förteckning V, vilket innebär att det är ett narkotikaklassat läkemedel. De narkotikaklassade läkemedel som finns med i förteckning V behöver inte tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle.

Du behöver tillstånd för att föra ut narkotikaklassade läkemedel ur landet

Regler om in- och utförsel av narkotikaklassade ämnen finns i lagen om kontroll av narkotika. Narkotika får föras in eller ut från landet för medicinskt ändamål (2 §). Narkotika får dock föras in eller ut ur landet endast av den som har tillstånd till det (3 §). Om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinska ändamål och den resandes personliga bruk (3 § andra stycket). Handel med narkotika får bedrivas endast av den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning eller har tillstånd att handla med varan (5 §). Det är läkemedelsverket som prövar frågor om tillstånd för bland annat in- och utförsel av narkotikaklassade läkemedel (8 §).

I ditt fall verkar det inte vara fråga om in-eller utresa ur landet som hade kunnat vara tillåten om den var avsedd för medicinskt ändamål eller personligt bruk. Jag tolkar även din fråga som att det inte handlar om handel med narkotika där du haft ett tillstånd att handla med varan. Eftersom att du fått hem ett brev från Tullverket verkar du ha skickat ut varorna utan ett tillstånd, vilket alltså är straffbart.

Vilket straff gäller för narkotikabrott?

Regler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar frågan. Den som överlåter narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det sagda gäller under förutsättning att brottet har begåtts med uppsåt, vilket innebär att man begått brottet med avsikt. I ditt fall verkar det som att du inte varit medveten om att det du skickat innehöll narkotika, och då kan det vara så att du döms för ett oaktsamhetsbrott istället. Den som av grov oaktsamhet överlåter narkotika döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år (3a § NSL). Om fallet anses vara ringa ska man dock inte dömas till något ansvar (3a § tredje stycket NSL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar det vara så att du har begått en straffbar handling när du skickade sömntabletterna trots att du inte var medveten om att de var narkotikaklassade. När det kommer till frågan om vilket straff du riskerar till följd av händelsen, kan det vara fråga om ett oaktsamhetsbrott med tanke på att du säger att du inte var medveten om att tabletterna innehöll narkotika. I ett sådant fall är det högsta straff du riskerar ett års fängelse och det lägsta böter. Det kan även vara så att du inte döms till något ansvar alls, om det skulle vara fråga om ett ringa fall. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet.

Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?