Vad gäller när polisen har beslagtagit dina saker?

2020-06-07 i Förundersökning
FRÅGA
Polisen beslagtog min mobil, min klocka, min kamera och min dator, Det har gått 2 månader utan att de har sagt nåt inget telefon samtal eller brev så jag vet inte vad jag aka göra för att bekämpa det. Jag är 16 år och vet inte hur länge de kan ha mina saker eller hur jag kan få information om de. De har inte hittat någonting på de för att det inte finns någonting i de att kolla efter. Om du skulle kunna hjälpa mig med det så skulle jag vara mer än tacksam.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Rätten för polisen att ta föremål i beslag regleras i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Jag kommer först att gå igenom vad som gäller när polisen tar någonting i beslag. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Vad gäller när polisen tar någonting i beslag?

För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). I ditt fall har polisen alltså bedömt att mobilen och de andra sakerna kan behövas för att komma fram till om något brott har begåtts. Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen. Detta innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när de måste lämna tillbaka sakerna till dig. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka det som har beslagtagits, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a § och 8 b § RB).

Råd för hur du kan gå vidare

Till att börja med skulle jag rekommendera att du tar kontakt med den polisstation som har gjort beslaget. Då kan polisen eventuellt ge dig information om ungefär hur länge de tänker behålla dina saker. Om du är missnöjd med polisens beslut att beslagta dina saker är det också möjligt att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten (27 kap. 6 § RB). Då ska domstolen pröva om polisen har rätt att behålla föremålen eller om du ska få tillbaka dem direkt.

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (498)
2021-01-27 Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

Alla besvarade frågor (88523)