Vad gäller när underårig orsakar skada?

FRÅGA
Om en underårig skjuter hål på grannens fönster med luftgevär vem är skyldig. Är det den som äger geväret eller förälder till barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lagstiftning gäller?
Jag tolkar din fråga som att en person som är under arton år har orsakat skada på ett fönster, det innebär sakskada och aktualiseras i skadeståndslagen (SkadeL). Uppsåtligt vållad skada på egendom är ett brott enligt brottsbalken (BRB) och är barnet över 15 år kan denne dömas för påföljd (1 kap. 6 § BRB).

Barnet och föräldrarna bär ansvaret
Oavsett om barnet är straffmyndigt eller ej bär i första hand barnet ansvaret för skada som barnet orsakar (2 kap. 1 § SkadeL). Detta gäller oavsett om det är uppsåtligen vållat och således ett skadegörelsebrott (12 kap. 1 § BRB) eller om det är en olyckshändelse. Däremot så ska hänsyn tas till barnets ålder, utveckling, m.m. (2 kap. 4 § SkadeL). I andra hand ansvarar föräldern för skador som barnet orsakar genom brott (3 kap. 5 § SkadeL). Personen som äger geväret har således inget ansvar då denne som huvudregel inte har skyldighet att utöva uppsyn över barnet (6 kap. 1-2 § föräldrabalken).

Sammanfattning
Främst är det barnet själv som ansvarar för egendomsskada som orsakats genom brott eller av en olycka. Märk att ett barn kan begå ett brott även om barnet är under 15 år, men lagen begränsar endast att barnet inte kan dömas till påföljd som fängelse eller böter. Det innebär att föräldrarna till barnet kan bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakat skada genom brott. Det är däremot vanligt att denna typ av krav på skadestånd kan ersättas genom ansvarsskyddet som finns i de flesta hemförsäkringar.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)