Vad gäller om man erkänner brott i en självbiografi?

2019-09-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vad gäller juridiskt när det gäller erkännanden av brott i en självbiografi? Kan det bli juridiska konsekvenser om en person berättar om exempelvis försäljning av droger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att erkänna brott utanför en pågående rättegång får tämligen liten betydelse i bevissyfte för att man ska bli dömd för brottet. Detta eftersom erkännande av brott under en rättegång inte heller tillmäts särskilt stor betydelse.

Det framgår av 35 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (RB) att domstolen ska pröva bevisvärdet av ett erkännande utifrån övriga omständigheter i målet. Är det fråga om ett grovt brott påverkar ett erkännande under pågående rättegång nästan inte alls kravet på övrig bevisning.

För att bli dömd för ett brott måste det vara ställt utom rimligt tvivel att ett brott har begåtts av den tilltalade. Ett erkännande spelar då nästan ingen roll för bevisvärdet. Åtminstone inte vid grövre brott. Detta eftersom man vill undvika att någon oskyldig döms för brott bara för att den erkänt brottet.

Rör det sig om mindre allvarliga brott, som narkotikabrott ofta utgör, spelar ett erkännande under rättegången större roll, vilket medför att kraven på övrig bevisning sänks.

Däremot, i det fall du beskriver, sker erkännandet i en bok och alltså utanför en rättegång. Den juridiska verkan av ett sådant erkännande finns ingen lagregel om. En åklagare skulle - i enlighet med den fria bevisprövningens princip 35 kap 1 § RB – kunna föra fram erkännandet i boken som bevis för att narkotikabrott har begåtts. Däremot är min uppfattning att erkännandet i boken skulle få mycket liten betydelse och att åklagaren sannolikt måste förlita sig helt på annan bevisning för att vinna bifall i målet.

Jag skulle dessutom gissa att de som väljer att erkänna brott i självbiografier har försäkrat sig om att brottet är preskriberat.

När det kommer till narkotikabrott varierar preskriptionstiden beroende på hur grovt brottet är, mellan två till femton år (se 1-3 §§ narkotikastrafflagen och 35 kap 1 § brottsbalken).

Jag hoppas du är nöjt med svaret!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (356)
2021-01-23 Hur stor är risken att bli dömd för ett brott man blivit åtalad för?
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess

Alla besvarade frågor (88385)