Vad gäller om man inte följer reglerna för strandskydd?

2021-06-19 i Påföljder
FRÅGA
Ska dra väg till sommarstugan, men fick avslag på strandskydd distansen. Vad får jag för straff om jag gör det endå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga avser strandskyddsdispens och vilka påföljder som man riskerar att få om man strider mot strandskyddsbestämmelserna och dispenskravet, är miljöbalken (MB) tillämplig.

Om man inte förhåller sig till strandskyddsbestämmelserna samt kravet på dispens som framgår i miljöbalken, kan den som är ansvarig dömas till böter eller fängelse i högst två år för brott mot områdesskydd (29 kap. 2 § 2 p. MB jämte 7 kap. 15 § MB). En förutsättning för påföljds inträde är att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet. Således kan du ha begått ett brott mot områdesskydd om du inte kontrollerar huruvida området täcks av strandskydd eller ej, eller om du medvetet strider mot strandskyddet när du vet att sådana regler existerar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1560)
2021-08-02 Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?
2021-07-31 När blir man straffmyndig?
2021-07-31 Belastningsregister orosanmälan LVM
2021-07-31 Vad blir påföljden vid olovlig körning när man dessutom begått ett brott tidigare?

Alla besvarade frågor (94603)