Vad gäller vid andrahandsuthyrning - ersättningsansvar?

2019-10-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Om man hyr ut en lägenhet i andrahand och det visar sig att den hyresgästen lånar ut lägenheten till andra personer som förstör dörrar och stör grannar genom att kissa i trapphuset och vara högljudda. Dessutom har ingen hyra betalats. Hur går man tillväga och vad har den som hyr ut den för rättigheter i en sådan situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag delar upp denna frågan i två rubriker för tydlighetens skull, det är nämligen så att en rad olika lagrum aktualiseras i detta fallet.

Vad gäller angående de obetalda hyrorna?

Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyresavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Vad gäller om din hyresgäst lånar ut lägenheten till personer som förstör egendom?

Denna fråga regleras i Jordabalken (JB) och skadeståndslagen (skL). Du som andrahandshyresvärd är ansvarig för alla skador som din hyresgäst (eller annan) orsakar i lägenheten (12 kap. 24 § fjärde stycket JB). Denna ståndpunkt har även bekräftats i praxis. Om du blir ersättningsskyldig kan du rikta ett regresskrav gentemot de som vållat skadorna i din lägenhet, således kan du återfå det du varit tvungen att betala till följd av deras vållande.

Avslutningsvis kan sägas att sådana här situationer oftast löses genom ditt försäkringsbolag.

Om du önskar en djupare utredning av din situation är du varmt välkommen att kontakta oss via länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95785)