Vad gäller vid avdrag för dubbel bosättning till följd av tjänst?

2020-12-28 i Avdrag
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo bor i Umeå, men jag ska flytta till Västerås för jobb. Han kommer att jobba kvar i Umeå tills han hittar något nytt arbete, så vi kommer behöva två bostäder. Kan vi då göra avdrag på skatten för den ena, spelar det någon roll vilken om planen är att båda ska till Västerås i slutändan? Är det på hela hyran man drar av, eller bara 'min' halva av hyran? Drar man av det på skatten för nästa år vid deklarationen? Finns det max belopp för vad hyran eller storleken får vara, pga av långa bostadsköer blir hyran dyrare i västerås än vad vi har i umeå? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avdrag till följd av tjänst regleras i kapitel 12 i Inkomstskattelagen. Som huvudregel får utgifter till följd av att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad (12 kap. 1 § IL).

Dubbel bosättning: Den som flyttar på grund av sitt arbete till en ny bostadsort och behåller en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, make, sambo eller familj får göra avdrag för kostnaden för den nya bostaden (12 kap. 19 § IL). För att avdraget ska beviljas måste (12 kap. 20 § IL);

1. den tidigare bostaden behållas,

2. den skatteskyldige övernatta på arbetsorten, och

3. avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara minst 50 km.

Avdrag får göras i två år med tre års ytterligare avdrag om den dubbla bosättningen beror på en make/sambos förvärvsverksamhet (12 kap. 20 § IL).

Avdragets storlek: Det är den personen som byter arbete och därmed orsakar den dubbla bosättningen som får göra avdrag. Avdraget får göra med den faktiska ökade utgiften för logi (12 kap. 21 § IL). Eftersom du ansöker om avdraget måste du kunna styrka hur stor kostnaden är med exempelvis kvitton och kostnaden måste anses rimlig i förhållande till kostnadsläget på arbetsorten. Om bostaden på arbetsorten blir familjebostaden är det kostnaden för bostaden på den tidigare bostadsorten som avdrag får göras för. För att avgöra vart familjebostaden är görs en samlad bedömning av exempelvis bostadens storlek, var familjemedlemmar bor och vart ledig tid tillbringas.

Avdrag görs i den deklaration för vilket inkomstår kostnaden är hänförbar.

Sammanfattningsvis bör du få göra avdrag för hela boendekostnaden i Västerås förutsatt att kostnaden anses rimlig och att bostaden i Västerås inte anses utgöra familjebostaden. Att ni planerar att flytta till Västerås senare bör inte påverka rätten till bidrag så länge ni uppfyller ovan nämnda kriterier.

Jag hoppas att det besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (110)
2021-04-10 Avdrag för förbättringsutgifter i deklarationen
2021-03-30 Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?
2021-03-30 Medges avdrag för dubbel bosättning när den tidigare bostaden hyrs ut i andra hand?
2021-03-28 Skatt beträffande förlikningsavtal?

Alla besvarade frågor (91196)