Vad gäller vid betalning på preskriberad fordran?

2019-10-30 i Preskription
FRÅGA
Hej! Under 2004 fick jag ett belopp från nära bekant, men man har inte upprättat något skuldebrev eftersom det skulle vara en gåva. Det har inte varit varken skriftlig eller muntlig påminnelse om det tills 2017. Först då fick jag ett kravbrev där man ville ha återbetalning. Jag var väl medveten om att "skulden" då redan har preskriberats, men eftersom haft så bra personlig relation accepterade jag att betala det under 3 års tid genom att skriva ett mailsvar. Därefter har jag återbetalat en del av summan, men nu har den personen avlidit. Nyligen fick jag ett kravbrev från dödsboet där man kräver att man ska fortsatt betala kvarstående skulden till dem eftersom man har frivilligt börjat betala den trots att fordran var redan preskriberad. Man hävdar att eftersom jag hade en avbetalningsplan på det så ses det som ett "avbrott på preskriptionstiden". Stämmer det att det räknas det som ett preskriptionsavbrott? Är jag verkligen skyldigt att betala kvarstående skulden till dödsboet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Huruvida en borgenär har rätt att driva in en fordran beror på om den är preskriberad eller inte. Reglerna kring preskription för fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl).

Vad säger lagen?

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Av detta kan man utläsa att ett preskriptionsavbrott inte kan ske efter att en fordran har preskriberats.

Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionen avbryts och att det löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskl). Ett sådant avbrott kan ske genom att man erkänner att skulden existerar t.ex. genom att man betalar på skulden (5 § första punkten preskl). Du har dock börjat betala på fordran efter den är preskriberad vilket innebär att dina betalningar mer kan liknas frivilliga betalningar. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskl).

Sammanfattning

Ett preskriptionsavbrott kan inte ske efter tiden för preskription har löpt ut, det måste ske innan. Eftersom fordringen har preskriberats och du har börjat betala på den efter detta har ett sådant alltså inte skett. Du är därför inte skyldig att betala återstående skuld till dödsboet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85248)