Vad gäller vid husrannsakan? Har jag rätt att få reda på varför den görs?

2020-03-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej . Har en fråga ang husrannsakan.Min kille ha haft problem innan med polisen 2017 . Men igår blev både han och jag stoppade och tagna av polisen pga misstankar av narkotikabrott hemma . Har dom rätt att göra husrannsakan utan att fråga mig om det är okej när vi sitter häktade . Eller om min kille kräver bevis på vilka tips/bevis/annledning dom har för att göra en ?! Men dom säger elr visade ingenting !? Elr hur funkar det Kan dom bara göra vad det vill ... Aldrig varit med om det tidigare så lite nyfiken om polisen gjorde själva ett brott för att fånga upp bevis .Tack för svar Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om polisen har rätt att göra en husrannsakan utan att fråga er om detta när ni sitter häktade samt om polisen måste tala om varför de gjorde husrannsakan.

Reglerna kring husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB).

När och hur en husrannsakan får företas

För att få företa en husrannsakan krävs det att det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa. Husrannsakan får göras i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen om brottet (28 kap. 1 § RB). Vidare krävs att personen är skäligen misstänkt, vilket innebär att det måste finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som tyder på att personen begått brottet.

Husrannsakan får företas hos annan än den som är skäligen misstänkt om brottet begåtts hos honom eller henne, om personen gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att vid en husrannsakning hitta föremål som kan tas i beslag/förvar (28 kap. 1 § andra stycket RB). Med synnerlig anledning menas att det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta föremålet man söker.

Vidare krävs det inget samtycke från din sida för att polisen ska ha rätt att göra en husrannsakan, utan det som krävs är att villkoren i lagen är uppfyllda.

Vid husrannsakan ska den som företar husrannsakan be ett vittne att närvara i den mån det är möjligt. Om någon är hemma ska denne få tillfälle att övervaka husrannsakan och möjlighet att tillkalla ett eget vittne, förutsatt att det inte skulle orsaka dröjsmål. Om inget närvarat vid husrannsakan ska den misstänkte meddelas om den vidtagna åtgärden så snart som det möjligen kan ske utan att det påverkar utredningen (28 kap. 7 § första och andra stycket RB).

Anledningen till husrannsakan

Det ska föras ett protokoll vid husrannsakan där man dokumenterar händelsen. Där ska det framgå vad som framkommit vid undersökningen och vad som var ändamålet, dvs anledningen, med husrannsakan (28 kap. 9 § första stycket RB).

Den som blivit föremål för en husrannsakan har rätt att begära bevis om detta. Bevisningen i fråga ska även innehålla uppgifter om det brott som misstanken avser (28 kap. 9 § andra stycket RB).

Sammanfattning

Eftersom polisen inte behöver ditt samtycke för att göra en husrannsakan så har dem inte agerat felaktigt i detta fall så länge som villkoren i lagen är uppfyllda, vilket de mycket väl kan vara om ni ansågs som skäligen misstänkta för narkotikabrott då straffet för narkotikabrott är fängelse i högst tre år (1 § Narkotikastrafflagen). Även om ni inte var skäligen misstänkta hade polisen rätt att göra en husrannsakan om någon av förutsättningarna i 28 kap. 1 § andra stycket RB var uppfyllda.

Däremot har ni en rätt att på begäran ta del av bevis om husrannsakan där anledningen till husrannsakan ska framgå.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?