Vad gör de allmänna domstolarna?

2020-04-24 i Domstol
FRÅGA
hej! jag undrar om jag kan få en förklaring på tingsrätten, hovrätten och högsta domstol. En kort beskrivng av varje, vad dem gör, funktion och sedan skillnaderna på dem tre.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tingsrätt, hovrätt och högsta domstol ingår alla i vad som kallas för allmänna domstolar. Det finns även förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

I Sverige finns det 48 tingsrätter, 6 hovrätter och en högsta domstol.

De allmänna domstolarna sysslar med brottmål och tvistemål.

Tingsrätten är första instans för de allmänna domstolarna. Med det menas att det är tingsrätten som man börjar vid.

Tingsrätten är alltså först att pröva brottmål och tvistemål. De handlägger även ärenden om adoption, äktenskapsskillnad, bodelning, konkurs, god man osv.

För att få ett mål prövat i tingsrätten behöver man inget prövningstillstånd. Det räcker med att skicka in en stämningsansökan.

Blir man inte nöjd med tingsrättens dom kan man överklaga. Då överklagar man målet till hovrätten som alltså är andra instans.

Hovrätten är lite svårare att få sitt mål prövat i än tingsrätten. För tvistemål krävs att hovrätten meddelar det som kallas för prövningstillstånd för att målet ska få prövas. För brottmål är det bara i vissa fall som prövningstillstånd krävs. Det är bl.a. om den tilltalade bara dömts till böter eller om den tilltalade frikänts från ansvar för brott och det svåraste straffet för brottet är fängelse högst 6 månader.

Prövningstillstånd kan hovrätten meddela på fyra olika grunder.

1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt (ändringsdispens)
2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt (granskningsdispens).
3. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor (prejudikatsdispens).
4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens).

I båda hovrätten och tingsrätten sitter nämndemän med och dömer tillsammans med juristdomare. Det gäller brottmålen. I tvistemålen är det endast juristdomare som dömer.

Har man väl kommit till hovrätten och fått sitt mål prövat men ännu inte är nöjd för att domslutet gått emot en så kan man försöka överklaga till högsta domstolen som alltså är tredje och således högsta instans.

Högsta domstolens uppgift är att skapa prejudikat. Det vill säga, högsta domstolen ska pröva mål som kan vara avgörande för den rättsliga vägledningen. Det rör sig alltså om vissa typer av mål som inte har prövats förut och som behöver avgöras för att ingen helt säkert vet vad som egentligen gäller. Högsta domstolens avgöranden är därför vägledande för samhället och framförallt för juristerna. Högsta domstolens avgöranden används gärna av jurister för att stödja sin egen argumentation. Prejudikaten har alltså hög auktoritet.

Till skillnad från hovrätten kan bara högsta domstolen meddela prövningstillstånd på två grunder.

prejudikatdispens och extraordinär dispens. Prövningstillstånd krävs för både brottmål och tvistemål.

Då väldigt få mål som överklagas väldigt sällan uppfyller kraven på prejudikat- eller extraordinär dispens kan man inte förvänta sig att få sitt mål prövat i högsta domstolen. Endast någon få procent av alla mål som överklagas till högsta domstolen meddelas prövningstillstånd.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95666)