Vad gör jag om min hyresvärd inte åtgärdar problem i min lägenhet?

2020-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag och sambon har sedan september 2019 bott tillsammans i en lägenhet där det saknas ventilation i, balkongdörrarna "läcker" kall luft så de kvittar om vi har element på eller ej för de känns knappt någon skillnad. Jag har kontaktat miljöförvaltningen och de har tagit upp vårt case så vi väntar tålmodigt på dem. Hyresvärden har sagt att de ska byta båda balkongdörrarna och fixa ventilation men det händer inget. Jag hade konstant huvudvärk i 2 månader eftersom luften osv inte förnyas. Det känns som om vi är berättigad tex mindre hyra eftersom vi inte får hjälp. Detta är de stora problemen. Där finns massa mindre problem också som tex att de kommer matos och ciggarett rök upp i badrummet från någon granne.Vad tycker ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till jordabalken (JB).

Hyresvärdens skyldigheter

Hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 § JB). I en bostadslägenhet ska hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB).

Om hyresvärden brister i sin skyldighet

Om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet, eller om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, har hyresgästen följande möjligheter (12 kap. 16 och 11 §§ JB).

Hyresgästen kan själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden efter tillsägelse underlåter att åtgärda bristen så snart det kan sk.

Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet, om bristen är av väsentlig betydelse.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick.

Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på att han har varit försumlig.

Hyresgästen kan ansöka om åtgärdsföreläggande.

Åtgärdsföreläggande

En hyresgäst kan ansöka om åtgärdsföreläggande hos Hyres- och arrendenämnden (12 kap. 16 § andra stycket JB). En sådan ansökan kan leda till att Hyresnämnden ålägger hyresvärden att avhjälpa bristen. I föreläggandet anges inom vilken tid åtgärden ska vara utförd. Ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, vilket innebär att om hyresvärden inte fullgör åtgärden inom den angivna tiden kan denne bli tvungen att betala ett bestämt belopp (ungefär som ett böter). Enligt praxis ska en ansökan om åtgärdsföreläggande bifallas om bristfälligheten i lägenheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt och att den skada som hyresgästen lider inte är obetydlig. För att ansökan ska kunna bifallas måste hyresgästen bevisa att det föreligger en brist i lägenheten.

Hyres- och arrendenämnden

Det finns 8 Hyres- och arrendenämnder i Sverige. Detta är inte domstolar i lagens mening, men de kan döma i bland annat tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Man kan skriftligt ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden. Detta kostar ingenting, och även hela den fortlöpande processen är gratis. Dock om man väljer att anlita ett ombud får man stå för denna kostnad själv. Beslut i Hyresnämnden överklagas till Svea hovrätt, och där kan kostnader regleras som vanligt.

Er situation

Jag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om någon av åtgärderna jag skrivit om ovan kan bli aktuella.

Jag förstår dock att ni upplever denna situation som väldigt påfrestande. Min rekommendation är därför att ni vänder er till Hyres- och arrendenämnden för att få hjälp. Där kan ni ansöka om att få vidare hjälp och tips, och ni kan även ansöka om åtgärdsföreläggande. Som jag skrivit ovan är det gratis att ansöka om att starta en process hos Hyresnämnden.

Det finns väldigt bra information om Hyres- och arrendenämnden på Sveriges domstolars hemsida. Ni kan hitta mer information här, och där kan ni även ta reda på vilken Hyresnämnd som finns närmast er.

Jag hoppas att detta kan hjälpa er vidare! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2007)
2021-07-23 Är det tillåtet att vattna krukväxter på ens balkong i ett flerbostadshus?
2021-07-17 Hyresvärdens underhållskyldighet
2021-07-16 Vad får man göra om hyresgäst/inneboende lämnar kvar egendom i lägenheten efter avflyttning?
2021-07-13 Vårdplikt och underhållsplikt i hyresrätt

Alla besvarade frågor (94152)