Vad händer då rättegångskostnader inte kan betalas?

FRÅGA
Om den dömde parten i ett brottsmål inte kan betala den vinnande sidans ombudskostnad vad händer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vid rättegångskostnader i brottsmål där åklagaren driver målet följer av rättegångsbalkens (RB) 31 kap, 1 §. Enligt denna regel ska den tilltalade, om han döms för brottet, ersätta staten för de kostnader som ersatts med allmänna medel. En av dessa kostnader kan vara målsägarbiträdets arvode enligt 8 § i lagen om målsägandebiträde.

Det som händer om den tilltalade i ett brottsmål inte betalar den av rätten beslutade rättegångskostnaden, är att kronofogdemyndigheten kopplas in för att driva in skulden. Om den tilltalade fortfarande inte kan betala skulden, kommer kronofogden leta efter utmätningsbara tillgångar såsom lön och egendom för att sälja av och på detta sätt driva in skulden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?