Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?

FRÅGA
Om jag skiljer mig vad händer med äktenskapsförordet med tidigare maken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att deras egendom ska vara antingen enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När äktenskapet tar slut är det bara giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan dock också ingå i bodelningen, men bara om makarna kommer överens om att den ska det (10 kap. 4 § ÄktB).

Om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt kan det i vissa fall jämkas, med resultatet att viss enskild egendom tas in i giftorättsgodset (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att överenskommelsen mellan makarna ska respekteras.

Efter att bodelningen är färdig och äktenskapet har avslutats gäller inte äktenskapsförordet längre, då det du och din make kommit överens om har blivit uppfyllt. Om någon av er inte har fått den egendom ni har rätt till i bodelningen har den personen dock kvar en fordran mot den andra maken (11 kap. 11 § ÄktB).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98708)