Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?

2021-11-08 i Arrende
FRÅGA
Hej.På min fastighet finns en arrendetomt på vilken arrendetiden gått ut.Vad gäller i ett sådant fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arrende innebär total nyttjanderätt och gäller fram tills att arrendeavtalet sägs upp. Bestämmelser för arrendeavtal regleras i framförallt 7–11 kap. Jordabalken (1970:994) [JB]. För att ett arrendeavtal ska sluta gälla så måste det skriftligen sägas upp (8 kap. 8 § JB). Av din fråga framgår det inte vad det rör sig om för typ av arrende. Skulle det exempelvis vara ett bostadsarrende måste avtalet dessutom sägas upp ett år innan avtalstidens utgång (10 kap. 3 § JB). Om arrendeavtalet inte sägs upp så förlängs arrendeavtalet automatiskt till samma villkor.

I ditt fall innebär det alltså att arrendeavtalet börjat på nytt. Gällde arrendeavtalet exempelvis 10 år och gick ut 2021 så gäller det alltså i tio år till, dvs till 2031. Det är först då arrendeavtalet kan sägas upp. Är det bostadsarrende måste det sägas upp senast 2030.

Med vänliga hälsningar,

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98541)