Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?

2021-11-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Min pappa är gift med en kvinna som familjen inte riktigt kommer överens med och där med så har vi barn, som är två syskon, inte så bra kontakt med vår pappa idag. Jag vet tyvärr inte om dem har ett äktenskapsförord eller inte, men jag vill veta vad som kan hända oavsett om dem har det eller inte angående arv för mig och mitt andra syskon. Jag vill även tillägga att han äger ett sommarhus som har gått i arv i generationer, och som sagt så vill vi att det skall fortsätta att gå i arv och att hon inte ska kunna ha tillgång till det eller även ärva det någonstans. Hon har även flyttat in i pappas hus, som han äger. Så, min fråga är: Vad kommer hända med vårt arv om de nu skulle vilja skilja sig eller om pappa går bort i förtid? kommer hon få någon rätt till arv gällande hans tillgångar såsom huset de bor i, inventarier samt sommarhuset? Jag vill gärna veta båda vägarna oavsett om de har ett äktenskapsförord eller inte. Kan det bli så att hon har mer rätt till arv än vad vi har även fast vi är hans barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell äktenskapsskillnad ska makarnas giftorättsgods delas upp mellan makarna genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom är enskild om det har angetts i ett äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller liknande (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Hur bodelningen blir beror alltså på om egendom är giftorättsgods (gemensam) eller enskild egendom (makens egna). Giftorättsgodset ska fördelas lika, medan makarna får behålla sin respektive enskilda egendom.

Även vid ett dödsfall ska makarnas egendom delas upp genom en bodelning, där man gör åtskillnad mellan giftorättsgods och enskild egendom på samma sätt som vid äktenskapsskillnad. Kvarlåtenskapen från den avlidne maken består av dennes enskilda egendom och hälften av giftorättsgodset.

Den avlidne makens kvarlåtenskap tillfaller som huvudregel den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidne hade barn utanför äktenskapet (särkullbarn) har de däremot rätt att få ut sina arvslotter direkt. Detta innebär att om er pappa går bort före hans fru, har ni syskon möjlighet att erhålla ert arv med en gång. Då ni är två syskon ska ni ärva 50% av kvarlåtenskapen var, vilket utgör era arvslotter. Detta gäller om det inte finns något testamente.

I ett testamente kan arvlåtaren inskränka sina barns arvsrätt genom att testamentera bort en del av sina tillgångar. Barnen har dock en lagstadgad rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvlåtaren kan alltså testamentera bort hälften av sina tillgångar. Detta innebär att ni två syskon åtminstone ska få 25% var av kvarlåtenskapen.

Hur egendomen kommer att fördelas i just detta fall går inte att svara på, eftersom det beror på om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgodset ska som sagt delas lika mellan makarna vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, medan den enskilda egendomen förblir makens egna. Om er pappa skulle gå bort först har ni syskon rätt till ert arv direkt, hur stor del det är beror på om det finns ett testamente eller inte. Ni har dock en lagstadgad rätt till er respektive laglott, vilket är 25% av kvarlåtenskapen vardera.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98708)