Vad händer med den ena makens skulder vid en bodelning?

2020-05-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Om man är gift och ska gå isär så ska ju tillgångar och skulder bodelas.Om den ena parten har skulder i sitt eget namn som den andre parten ej har vetskap om, och som ej belastar en gemensam bostad- måste dessa då bodelas? Eller kommer det aldrig fram att dessa skulder existerar om den med skulder ej själv berättar om att dom finns?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).

En bodelning ska göras

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Makarna har en ömsesidig redovisningsplikt från denna tidpunkt fram tills bodelningen är avslutad och är därmed skyldiga att redovisa för sin egendom, och vad som händer med den (9 kap. 3 § ÄktB).

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.

Om den ena maken har fordringar som är förenade med förmånsrätt i den makens enskilda egendom får maken täcka dessa skulder med giftorättsgods endast i den mån den enskilda egendomen inte räcker till (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detsamma gäller för skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen.

Ett äktenskapsförord kan förändra bodelningen

Det är möjligt för makarna att upprätta ett äktenskapsförord för att på så sätt göra viss egendom till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Då kan den make som inte är skuldsatt få sin egendom enskild och därmed inte behöva dela lika mycket med den skuldsatta maken. Det kräver dock självklart att makarna är överens om detta.

Slutsats

Båda makarnas skulder tas alltså med i bodelningen. Det är på så sätt möjligt att den ena makens skulder påverkar den andra, eftersom den skuldsatta maken kommer gå in med mindre egendom i bodelningen, men ändå ha rätt till hälften av det totala värdet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2832)
2021-07-29 Vad händer med fastigheten om ena sambon går bort?
2021-07-28 Har jag rätt till huset vid en bodelning?
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar

Alla besvarade frågor (94386)