Vad händer med ett arv jag fått om jag avlider och är gift?

2020-03-08 i Enskild egendom
FRÅGA
Om jag får ett arv och sätter in det på mitt egna konto. Vad händer med mina pengar om jag går bort? Jag är gift men vi har inga egna barn tillsammans, jag har 4 barn han har 3. Jag vill bara att mina barn ärver mina pengar, hans barn hans pengar, Vi har inget gemensamt konto, Vad händer med våra pengar på våra egna konton??Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När en person som är gift avlider ska en bodelning göras

Det första som händer då en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Detta innebär att även pengar som kommer från ett arv ska ingå i bodelningen, om det inte finns ett testamente som angav att arvet skulle vara enskild egendom.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo ska fördelas som arv efter denne.

Hur ska ett arv fördelas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns även en arvsrätt för efterlevande make.

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Din situation

Om du, eller din man, avlider kommer först en bodelning göras som jag beskrivit ovan, I den ingår samtliga tillgångar som inte är enskild egendom, alltså även pengar på era privata konton. Detta kommer delas lika mellan er. Det som tillfaller den efterlevande maken är dennes, och den som tillfaller den avlidnes dödsbo kommer fördelas jämt till dennes barn.

Om denna situation inte är önskvärd

Det är möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). I det kan ni ange vilken egendom som ska vara enskild, och därmed hållas utanför bodelningen som görs då en make avlider. Ni kan själva välja vilken egendom som ska vara enskild, samt vilken makes enskilda egendom det ska vara. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB).

Om det finns enskild egendom i bodelning som görs då en make avlider kommer denna hållas helt utanför och direkt fördelas som arv till den avlidnes barn.

Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?