Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?

2021-09-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, kan en ensamstående ogift mamma med tre barn ge bort sin fastighet till två av sina barn och till två av sina tre barnbarn? Vad händer då med laglotten för det tredje barnet? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt för en förälder att ge gåvor till sina barn, men värdet av gåvorna ska som huvudregel avräknas från mottagarens arvslott när föräldern sedan dör. De som får en gåva nu, kommer alltså att få mindre i arv sen. Gåvor till bröstarvingar anses nämligen utgöra förskott på arv om inget annat anges (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Regeln om förskott på arv innebär att bröstarvingarna som utgångspunkt ska få lika mycket i slutändan. Skulle det vara så att föräldern har gett bort för mycket i gåvor så att gåvomottagarna har fått mer än vad de egentligen hade rätt till, är dock huvudregeln att mottagarna inte behöver betala tillbaka överskottet. Det finns en undantagsregel som innebär att om gåvorna skulle innebära att det tredje barnet får sin laglott kränkt, kan gåvomottagarna bli återbetalningsskyldiga (7 kap. 4 § ärvdabalken). Detta kallas det förstärkta laglottsskyddet. Regeln är endast tillämplig om gåvorna har givits i syfte att kringgå reglerna om bröstarvingens laglottsskydd.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att de två barnen som får en gåva nu kommer få värdet av gåvan avdraget från sin arvslott när föräldern avlider, eftersom att gåvor till bröstarvingar antas vara förskott på arv om inget annat anges. Även om det tredje barnet skulle få mindre i arv på grund av gåvorna till de andra barnen, är huvudregeln att mottagarna inte är återbetalningsskyldiga, om inte gåvorna har givits i syfte att kringgå reglerna om bröstarvingens laglottsskydd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?