Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?

2021-04-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min make som avled nyligen har privatleasat en bil. Avtalet är på tre år och det återstår två år. Min fråga är om jag som efterlevande maka tvingas ta över avtalet trots att det bara är min make som ingått avtalet. Får väldigt oklara uppgifter från bilföretaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga för din förlust.

För att kunna besvara din fråga krävs information utöver det du angivit. Avtal kan se olika ut beroende på bilföretag, men dessutom olika ut beroende på köpare. Jag skulle därför rekommendera dig att i egenskap av dödsbodelägare kontakta företaget och be om att få ta del av avtalet. Med detta sagt kommer mitt följande svar enbart ta upp exempel på hur det kan gå till i olika situationer.

De finns de avtal som vid dödfall reglerar att lån och fordon ska övergå till dödsboet. Med andra ord övertar du då bestämmanderätten över bilen. Det finns då ofta möjlighet att kontakta företaget för att diskutera olika alternativ för eventuell avveckling såsom lösen, överlåtelse eller försäljning. Som sagt beror detta på avtalet.

I vissa situationer avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka vid dödsfall. Jag vet däremot att det i andra situationer kan finnas en "co-signer", dvs en medundertecknare, som ska stå ansvarig för resten av leasingperioden. Jag förutsätter dock att det sistnämnda inte är aktuellt i ditt fall eftersom du i så fall bör ha kännedom om en sådan underskrift från din sida.

Sammantaget råder jag dig att kontakta dem igen, särskilt vad gäller avtalet, men också vilka villkor som gäller vid dödsfall. Viktigt att du tydliggör för dem att du efter samtalet önskar veta hur du ska ta dig vidare eller vad exakt du ska göra.

Upplever du det fortfarande tveksamt vad som gäller är du varmt välkommen att kontakta oss igen med den vidare informationen du fått.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1442)
2021-12-08 Vidaresålt autogiro
2021-12-07 Monopolliknande ställning för myndighetspost
2021-12-06 Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?
2021-12-04 Bilar sålda för annans räkning - äganderätt?

Alla besvarade frågor (97711)