Vad händer med sambos egendom om hen avlider?

FRÅGA
HejJag har två bröder en med samma föräldrar som jag och en som har en annan pappa. Min mamma lever tillsammans med min lillebrors pappa (de är inte gifta) och har gjort så i många år. Huset de bor i köpte de 1976 och har under tiden de bott där tagit nya lån för att kunna renovera. Min fråga är nu vad händer med huset och andra tillgångar om mamma dör först eller om min styvfar dör först? Kan min lillebror kräva ut sitt arv efter sin far, så att mamma måste lämna allt?
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) och ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Om ena sambon avlider kommer en bodelning att göras mellan efterlevande sambon och dödsboet om efterlevande sambon begär det (18 § 2 stycket sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom, som samboegendom räknas det gemensamma bohaget och bostaden (3 § sambolagen). I din mammas fall räknas huset som gemensam bostad då de köpte det tillsammans och jag utgår från att det skulle användes av dem gemensamt. Med hjälp av tillgångarna ska skulderna betalas av, det kan dödsboet exempelvis göra genom att sälja huset.

Som gemensamt bohag menas inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet, det kan gälla bl a möbler och hushållsmaskiner, även detta ska ingå i bodelningen ( 6 § sambolagen).

Om man inte begär bodelning kommer man behålla det man själv äger genom till exempel (köp, gåva, arv, etc) Ägde man något gemensamt kommer man få rätt till sin egen andel av den.

Om din mamma går bort först kommer huset att delas mellan dödsboet och efterlevande sambo. De kommer äga huset med samäganderätt (19 § sambolagen), ena parten kan välja att köpa ut den andra men finns inget tvång till det. Man kan även kräva en tvångsförsäljning av huset (6 § samäganderättslagen). Efter att huset delats upp ska den andelen av huset och bohaget som din mamma fått genom bodelningen att gå i arv, tillsammans med resterande egendom som tillhör din mamma och inte ingick i bodelningen.

Arvet kommer då att fördelas på din mammas bröstarvingar, alltså på dig och dina syskon (2 kap. 1 § ÄB).

Ifall din lillebrors styvfar går bort först kommer bodelningen på samma sätt att ske, din mamma kan då välja att köpa ut dödsboet och behålla huset. Din lillebror kommer ha arvsrätt till den andelen av huset och bohaget som tillhörde hans pappa, såväl som pappas andra egendomar. I och med att din lillebrors föräldrar inte var gifta kommer din mamma inte kunna ärva allt i första hand, utan din lillebror kommer kunna få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Ifall ett testamente inte existerar kommer din lillebror att få ut sitt arv om han pappa går bort först. Det kommer dock inte innebära att din mamma måste lämna allt. Huset kommer att delas på båda samborna förutsatt att det var gemensamt ägt och andelen som tillhör din lillebrors pappa kommer din lillebror att ärva. Din mamma kan köpa ut dödsboet med ett värde som motsvara halva huset och därmed kan hon behålla det.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3062)
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?

Alla besvarade frågor (98655)