Vad händer med skatten om en förälder överlåter sin del av huset på barnen mot att den andra föräldern ersätter den första med en gåva?

2018-11-25 i Reavinstskatt
FRÅGA
Fråga. Hur fungerar detta juridiskt och ev skattemässigt? Scenario. Jag och min fru skiljer oss och hon överlåter sina 50% av vår gemsamägda villa med 25% varderatillvåra två barn. 17 resp 19 år.Jag och barnen bor kvar och min "fru" får en gåva av mig på 1 miljon för att hon skänker sin andel enl ovan. Fungerar det attgöra så? Ev skattekonsekvenser för min fru?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar flera olika rättsområden. Jag kommer att beröra dessa i tur och ordning. I slutet av mitt svar finns en sammanfattning med lite allmänna råd.

Hur ger man en fastighet till sina barn?

Att ge en fastighet till en 19-åring är normalt inget större problem rent juridiskt. Precis som vanligt räcker det med att upprätta ett skriftligt gåvobrev och göra vanlig lagfartsansökan för gåvomottagaren hos Lantmäteriet (4 kap. 1 och 29 § samt 20 kap. Jordabalken). För 17-åringen blir det dock knepigare. När det gäller fastighetsgåvor till omyndiga personer krävs nämligen att en förmyndare eller en god man kan ta emot fastigheten för den omyndiges räkning. När det är föräldern som är gåvogivaren kan den föräldern inte ta emot gåvan från sig själv till sitt barn för barnets räkning. Därför måste en god man förordnas. Dessutom krävs samtycke från överförmyndaren (14 kap. 11 § Föräldrabalken).

Vad händer skattemässigt för din fru?

Du frågar om din fru kan ge sin andel av villan till barnen samtidigt som du ger henne 1 miljon i gåva. Tyvärr är detta inte möjligt ur skattesynpunkt. Anledningen är att i praktiken så utgör pengarna du ger till din ex-fru kompensation för att hon överlåter sin egendom till era barn. Pengarna hon får kommer alltså anses utgöra ersättning för en försäljning av hennes andel i fastigheten. Försäljning av fastigheter beskattas med den så kallade reavinstskatten, eller kapitalvinstskatten. Hur stor skatten blir är beroende på hur mycket vinst hon gör på försäljningen. När man säljer sin bostad för att köpa ny finns det dock en möjlighet att få uppskov med beskattningen på försäljningen av den första (47 kap. Inkomstskattelagen).

Skatteverkets hemsida om försäljning av privatbostäder är informativ och kan ge vidare upplysning om uppskov och storleken på skatten.

Sammanfattning

För att en förälder ska kunna ge en fastighet till sitt omyndiga barn krävs att överförmyndaren samtycker och att en god man förordnas. De pengarna din fru får för att hon överlåter sin andel av fastigheten kommer att ses som ersättning för en försäljning och kan bli föremål för beskattning. Vill ni råd med hur ni kan lägga upp en eventuell gåva till era barn eller med något annat rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra jurister här på Lawline. Bokning kan ske på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?