Vad händer om man tackat ja till ett jobb och sedan blir erbjuden ett annat som man hellre vill ha?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA
Jag håller på att söka sommarjobb just nu. Företagen hör av sig vid lite olika tillfällen och det är inte alltid man får svar från de jobben man helst vill ha först. Därför började jag tänka på om ett företag erbjuder mig jobb och jag kanske hellre vill ha något annat jobb som jag sökt, men inte hört något än. Hur länge kan jag vänta med att tacka ja/skriva på kontraktet till det första jobbet? Undrar även om jag är bunden på något sätt om jag skriver på kontraktet och sen får ett annat jobb som jag hellre tar? Är det möjligt att efter att ha tackat ja/skrivit på kontraktet till ett jobb sedan ändra sig och inte ta det längre? Finns det några juridiska konsekvenser för det, t.ex. betalningsskyldig? Blev lite många små frågor nu men jag undrar i princip bara om man kan ångra sig utan konsekvenser ang ett jobb efter att man skrivit på kontrakt och tackat ja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar dina funderingar som att du undrar dels hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobberbjudande och skriva kontrakt och dels vad som gäller om du skriver på ett anställningsavtal och sedan får erbjudande om ett annat jobb som du hellre skulle vilja ha.

Innan anställningsavtal ingåtts

Angående hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobb som du blivit erbjuden kan det sannolikt variera. Mitt råd är att helt enkelt kolla med arbetsgivaren när de behöver ett svar från dig så att det är tydligt för båda parter vad som gäller.

Efter anställningsavtal ingåtts

Gällande alla typer av avtal gäller grundprincipen "pacta sunt servanda", det vill säga: avtal ska hållas. När du skriver på ett anställningsavtal blir du bunden av avtalet (även innan du påbörjat din anställning). Det kan alltså bli så att du behöver arbeta uppsägningstiden ut och om du skulle bryta mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig.

Detta är dock bara den juridiska sidan av detta. Om du redan skrivit på ett anställningsavtal och sedan blir erbjuden ett jobb du hellre vill ha skulle du såklart kunna kontakta din arbetsgivare och förklara din situation - det kanske är så att det går att hitta en lösning som funkar för båda parter.

Sammanfattning

I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal.

Hoppas att detta bringat klarhet i dina funderingar och lycka till med jobbsökandet!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97596)