Vad ingår i bodelningen?

2021-08-01 i Bodelning
FRÅGA
Vad händer med aktiekontot vid separation från sambo?Min sambo funderar på att lämna mig. Vi har alltid haft gemensam ekonomi och köpt hus, bilar, båt, sparande osv för gemensamma pengar. Aktiekontot med en betydande summa pengar står i mitt namn. Läste att vid bodelning så ingår bara huset och bohaget. Vad händer med aktiekontot? Tillfaller de pengarna juridiskt sett mig eftersom jag står som ensam ägare på kontot?Hur är det med våra bilar? Båda bilarna står på mig, men jag läste något om att hon kan hävda att vi har köpt dem för gemensamma pengar och därför har del i bilarna?Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i bodelningen?

Det är endast samboegendomen som fördelas mellan samborna genom bodelning (8 § sambolagen). Utgångspunkten är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Bohag (som ska ingå i bodelningen) är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Det kan till exempel vara en soffa och en tv som köpts för gemensam användning.

I ditt fall

Ett aktiekonto utgör inte gemensam bostad eller bohag. Tillgångarna på kontot kommer därför inte att ingå i bodelningen. Den som äger aktierna kommer därför att behålla dessa som sin enskilda egendom. Om ni äger dessa tillsammans kan samäganderätt uppkomma (se nedan).

Om ni köpt hus för gemensam användning ska det ingå i bodelningen.

Bilar, båtar och andra lösa saker som inte utgör bohag ska inte ingå i bodelningen. Den som äger bilarna, båtarna osv. ska därför behålla dessa som sin enskilda egendom. Om egendomen förvärvats gemensamt uppkommer samäganderätt (se nedan).

Sparade pengar är inte heller bohag eller bostad och ska därför inte ingå i bodelningen.

Samäganderätt

Om ni har köpt egendom gemensamt, t.ex. en bil, uppkommer samäganderätt. Ni äger således en viss andel i godset. Om inget annat bevisas äger ni egendomen med hälften var (1 § samäganderättslagen). Den som står som ägare på bilen behöver nödvändigtvis inte vara ensam ägare. Däremot är det en stark indikation på vem som är ägare av bilen om en tvist skulle uppstå. Om ni har köpt bilen tillsammans äger ni den tillsammans med hälften var, såvida inget annat kan bevisas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2879)
2021-09-27 Vad händer med inventarier i den enskilda firman vid skilsmässa?
2021-09-27 Är fritidshus samboegendom?
2021-09-26 Vad händer med egendomen vid en skilsmässa?
2021-09-26 Ska makarnas gemensamma gåva ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (95915)