Vad innebär det att en lagbestämmelse tillämpas restriktivt?

2020-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en straffbestämmelse tillämpas restriktivt blir resultatet…1. Att straffet blir strängare2. Att fler blir frikändaGooglat fram svaret, så vet att svaret är 2. Men förstår inte varför.. För mig känns det som att tillämpas en lag restriktivt blir den strängare? Enligt min uppfattning men vet att det tydligen är fel.. / Helt ny inom Juridiken!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en lagbestämmelse tillämpas restriktivt betyder att domstolen inte har så mycket spelutrymme att själva tolka in saker o ting i bestämmelsen utan de är tvingade att strikt hålla sig till ordalydelsen.

Om vi tar exemplet människorov (4 kap. 1 § BrB) så sägs det att "den som för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller tvinga honom eller henne till tjänst eller att utöva utpressning, döms för människorov..." Här har man alltså gjort en uppräkning just för att bestämmelsen ska tolkas restriktivt, alltså endast enligt sin ordalydelse.

Hade man till exempel inte haft med "tvinga honom eller henne till tjänst" i brottsbeskrivningen så hade en sådan händelse inte kunnat "tolkats in" av domstolen. Trots att om man för bort någon för att tvinga denne till tjänst är väldigt likt att föra bort någon för att utöva utpressning, så hade alltså den som endast fört bort någon för att tvinga denne till tjänst fått gå fri (förutsatt att man hade tagit bort "tvinga honom eller henne till tjänst" i brottsbeskrivningen).

Följaktligen blir det då så att en restriktiv tillämpning innebär att domstolen endast tillåts att döma personer som klart och tydligt faller under brottsbeskrivningen, medan personer som inte klart och tydligt faller under brottsbeskrivningen får gå fria.

Dessutom är det ju så att man i Sverige (och de flesta länder) har utgångspunkten att "hellre fria än fälla", och därmed ska alla straffrättsliga bestämmelser tolkas just restriktivt då man anser att detta ger en större rättssäkerhet.

Hoppas du förstår min beskrivning och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2639)
2021-07-29 Griftefridsbrott
2021-07-27 Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?
2021-07-25 Ny lag om störande musik
2021-07-25 Vinna mål i domstol

Alla besvarade frågor (94381)