Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?

2021-10-22 i Bodelning
FRÅGA
"Gåvan skall även förbli gåvotagarens enskilda egendom vid dennes bortgång". Vad innebär denna formulering i ett gåvobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din text som att du vill veta vad formuleringen "Gåvan skall även förbli gåvotagarens enskilda egendom vid dennes bortgång" i ett gåvobrev innebär.

Gåvobrev
Ett gåvobrev är ett dokument som upprättas för att bevisa att en gåva har getts till någon. Det brukar även reglera villkor för gåvan. För att vara juridiskt korrekt, krävs det att brevet innehåller: en givare, mottagare, egendomen som ska ges i gåva ska även beskrivas noggrann, villkoren för överlåtelsen ska finnas med om sådana finns, en överlåtelseförklaring samt ort och datum samt underskrift från både överlåtaren och gåvotagaren

Den måste bevittnas av tredje part om det rör sig om en fastighet.

Enskild egendom
Vid bodelning, p.g.a. skilsmässa/bortgång, ska allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods och ingår, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB. Enskild egendom är sådant som hålls utanför bodelning och de finns i 7 kap. 2 § ÄktB. D.v.s. att det inte ingår i hälftendelningen av makarnas tillgångar.

Gåvobrev med formuleringen att egendom ska vara enskild
Att i ett gåvobrev formulera/villkora att en gåva ska vara enskild egendom är det enklaste sättet att försäkra sig att egendomen som ges i gåva tillfaller gåvotagaren. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Sammanfattning
Formuleringen innebär att gåvan ska undantas från en eventuell bodelning vid mottagarens bortgång. Dock är det formulerad så det enbart är vid bortgången. Det kan komma tolkas som att egendomen får vara giftorättsgods (om gåvotagaren är gift) vid en separation.

Var försiktig med att tydliggöra din avsikt. Det kan stå att "egendomen ska förbli enskild egendom" och då blir det enskild egendom vid bortgång eller separation. Det kan istället stå att "det ska förbli enskild egendom vid bortgång och separation" för att göra saken ännu klarare.

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97716)