Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?

2021-11-25 i Övrigt
FRÅGA
Hej Jag har fått en timanställning på ett sjukhus och på den anställningsbevis står det så här " Konkurrens Arbetstagaren förbinder sig att varken direkt eller indirekt under anställningstiden konkurrera med eller vara delaktig i verksamhet som konkurrerar med eller står i affärsförbindelse med Bolaget eller koncern- eller intressebolag." Menas det att jag inte får arbeta som timmis på andra ställen också. Jag kan inte skriva på något jag inte förstår.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att besvara din fråga i två led. Först kommer jag att förklara vad som gäller generellt för dig arbetstagare. Här kommer jag specifikt att beskriva den så kallade lojalitetsplikten. Därefter kommer jag att behandla villkoret i ditt anställningsbevis och förklara vilka effekter det kan tänkas medföra.

Lojalitetsplikt

Som arbetstagare är du bunden av en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Denna plikt uppkommer automatiskt när du anställs och den behöver alltså inte nämnas i det individuella anställningsavtalet för att vara gällande.

I korthet innebär lojalitetsplikten att den anställde inte får vidta åtgärder som kan skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Genom lojalitetsplikten är den anställde förhindrad att bland annat bedriva konkurrerande verksamhet och i många fall även att vara anställd på flera företag samtidigt. Eftersom det vanligtvis föreligger konkurrens mellan företag inom samma bransch kan det utifrån lojalitetsplikten vara problematiskt för en arbetstagare att vara anställd på två eller fler av dessa företag. I normalfallet skulle jag därför rekommendera att samtala med och inhämta synpunkter från arbetsgivaren om man planerar att ingå anställningsavtal med ett annat företag. Detta alltså i syfte att se huruvida arbetsgivaren uppfattar handlandet som förenligt med lojalitetsplikten.

Om den anställde handlar i strid mot sin lojalitetsplikt kan hen sägas upp och i grövre fall även avskedas. (7 § och 18 § lagen om anställningsskydd)

Konkurrensklausul

Villkoret i ditt anställningsbevis liknar en så kallad konkurrensklausul. Konkurrensklausuler föreskriver dock vanligtvis att arbetstagaren även under en viss tid efter anställningens upphörande inte får företa arbete på konkurrerande verksamheter, vilket inte är fallet här. Villkoret i ditt anställningsbevis kan därför uppfattas mer som ett förtydligande av lojalitetsplikten. Dessutom står det er fritt att avtala om vad som helst så länge det inte inskränker dina rättigheter som arbetstagare. Villkor beträffande konkurrensbegränsande klausuler är giltiga om de är skäliga, vilket villkoret i ditt anställningsbevis torde anses vara eftersom rätten att under anställningstiden begränsa arbetstagarens möjlighet att ta annan anställning tillfaller arbetsgivaren redan genom lojalitetsplikten. (38 § avtalslagen)

Slutsats

Du är redan genom din lojalitetsplikt till viss del förhindrad att ingå anställningsavtal med ett annat företag och detta konkretiseras vidare genom villkoret i ditt anställningsbevis. Enligt villkoret får du inte "vara delaktig" i konkurrerande verksamhet eller i verksamhet som står i affärsförbindelse med ditt företag. Att vara delaktig inbegriper enligt min uppfattning bland annat att vara anställd, även om det rör sig om en timanställning. Trots lojalitetsplikten är det inte givet att en arbetsgivare motsätter sig att en anställd arbetar på ett annat företag samtidigt. Genom villkoret i ditt anställningsbevis är det dock sannolikt att arbetsgivaren ville klargöra sitt ställningstagande i frågan.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98657)