Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?

2021-07-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej,Undrar över lojalitetsplikt Arbetsgivare och arbetstagare..Arbetsgivare som pratar om en anställd med den anställdes medarbetare, pratar även om den anställde utanför företaget....Som arbetstagare har man ju ganska hög lojalitetspkikt, men är det ok att arbetsgivare beter sig som ovan nämt?Vad säger lagen om det?Hoppas på svar.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag redogöra för vad begreppet "lojalitetsplikt" innebär och vem detta gäller.

Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?

Lojalitetsplikten innebär arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och att arbetstagaren inte ska röja arbetsgivarens inre angelägenheter.

Huvudregeln är att alla arbetstagare är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under och i vissa fall efter anställningen. Lojalitetsplikten ingår oftast automatiskt som en del av anställningen och innebär att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna intressen. Arbetstagaren ska undvika situationer där denne kan riskera illojalitet eller orsaka skada gentemot arbetsgivaren. Inom lojalitetsplikten ingår även en upplysningsplikt, vilket innebär att arbetstagaren självmant ska upplysa om situationer som är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. För ytterligare beskrivning av begreppet lojalitetsplikt kan vi finna vägledning i bland annat fallet AD 2003 nr 84.

Tystnadsplikten gäller även och den innebär att arbetstagaren har en långtgående plikt att inte tala om arbetsgivarens angelägenheter. Detta följer av kollektivavtal eller underförstått av anställningsavtalet, men även i vissa fall genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad blir konsekvenserna om arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet och att inte följa lojalitetsplikten betyder att en bryter mot anställningsavtalet. Att bryta mot anställningsavtalet kan i sin tur innebära att arbetstagaren bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS), vilket kan medföra uppsägning av personliga skäl eller avsked (7 § och 18 § LAS). Enligt lagen om företagshemligheter (FHL) kan en arbetstagare som röjer eller utnyttjar en företagshemlighet bli skadeståndsskyldig (5-10 § FHL). Det är därför viktigt att arbetstagaren både under och efter anställningen iakttar lojalitetsplikten.

Vad gäller för arbetsgivaren?

Lojalitetsplikten gäller också arbetsgivaren, men detta när det handlar om frågor som rör utbetalning av lön i rätt tid, upprätthållandet av goda förhållanden på arbetsplatsen med mera. Det du beskriver ovan skulle kunna vara mobbing på arbetsplatsen men inte trakasserier, detta då du inte skriver vad arbetsgivaren och kollegorna pratar om. Om det skulle vara trakasserier krävs det att det framgår att agerandet är kopplat till en persons religion, sexuella läggning med mera. Det är arbetsgivarens huvudsakliga ansvara att förebygga och hantera mobbing på arbetsplatsen. Det som kan göras om arbetsgivaren inte åtgärdar problemet efter att personen i fråga har talat med denna är att prata med arbetsplatsens skyddsombud. Om din arbetsplats sakar skyddsombud kan du vända dig direkt till ditt fackförbund.

Sammanfattning och vägledning.

Jag kan konstatera att det arbetsrättsliga begreppet lojalitetsplikt gäller arbetstagaren och arbetsgivaren vid frågor rörande utbetalning av lön i rätt tid och även upprätthålla goda förhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska även se till att mobbing på arbetsplatsen inte sker, detsamma gäller trakasserier. Eftersom du inte har skrivit exakt vad det är arbetsgivaren pratar om med andra anställda kan jag inte bedöma om mobbing eller trakasserier föreligger. Det jag kan rekommendera dig är att prata med din arbetsgivare om situationen du beskriver i din fråga. Du kan även vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller direkt till ditt fackförbund.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1938)
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?
2021-09-05 Gäller nya LAS retroaktivt?
2021-09-03 Kan en arbetstagare bestrida en varning från sin arbetsgivare om den saknar grund?

Alla besvarade frågor (95663)