Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?

2021-07-25 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag väntar på ett arv, vad ska jag göra så att min fru Inte får tillgång till arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att gå igenom makarnas rätt till giftorätt och jag kommer tillämpa äktenskapsbalken (ÄB).

Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?

När makar skiljer sig eller när den ena dör, ska det gemensamma giftorättsgodset delas på hälften, detta är vad giftorätten innebär. Giftorättsgodset är all egendom som makar innehar och som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄB).

Den efterlevande maken eller makan ska få behålla all kvarlåtenskap om den andra dör (3 kap. 1 § ÄB). Syftet med denna regeln är att se till att boet inte ska behöva delas upp. Om den avlidne har bröstarvingar och inte är gift ska kvarlåtenskapen fördelas enligt arvsreglerna (2 kap. 1 § ÄB).

Undantag finns från förmånsregeln till den efterlevande maken om det finns ett särkullbarn. Ett särkullbarn är barn som den avlidne har tillsammans med någon annan en dennes make/maka. Särkullbarnet har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detsamma gäller om det finns ett giltigt testamente där det föreskrivs att kvarlåtenskapen ska gå till andra ändamål. Om någon av dessa undantag är tillämpliga så kommer den efterlevande maken fortfarande att ärva en del av kvarlåtenskapen vilket är fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st ÄB).

Sammanfattning och vägledning

Eftersom all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i giftorätten innebär detta att det arvet du ska få måste klassas som enskild egendom för att undantas från giftorätten.

Det som kan göras är att arvlåtaren kan föreskriva att du ärver arvet och att det ska vara din enskilda egendom, då kommer detta inte anses vara giftorätt. Om denna möjligheten inte finns kan du och din maka ingå ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att det arvet du får ska vara din enskilda egendom. Du kan alltså göra arvet du kommer ärva till enskild egendom antingen genom att det föreskrivs att det är enskild egendom när du ärver det eller att ni ingår ett äktenskapsförord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?