Vad kan jag göra för att få min laglott om min mamma har givit bort all sin kvarlåtenskap i gåva?

2021-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Mamma har givit 2 av sina barn bostadsrättslägenheten i gåva år 2012. Gåvobrev finns. Det finns också 3 barn som inte fått något alls. Lägenheten är idag värd ca 2.000 000 kr. Detta är hela kvarlåteskapen så 3 barn blir helt arvslösa. Vad kan man göra åt detta ? Laglotten måste väl gälla. Mamma avled 2021 i juni 94 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra åt att ni är tre barn som blir arvslösa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om arv och testamente.

Du skriver att din mamma har gett bort hela kvarlåtenskapen i gåva. Vad en arvlåtare ger till en bröstarvinge (sitt barn) ska presumeras vara ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits, d.v.s. om inte din mamma har skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Problemet i ditt fall är att din mamma har givit bort all kvarlåtenskap till barnen. Detta är ett problem eftersom att om gåvan arvingarna mottagit är värd mer än vad de annars skulle fått som arvslott så behöver de inte betala tillbaka överskottet (6 kap. 4 §).

Det finns dock ett undantag i 7 kap. 4 § ÄB som också är en skyddsregel som stärker laglottsskyddet. Paragrafen begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före dödsfallet, eller att ge bort gåvor som inte innebär en större uppoffring, t.ex. om man ger bort en lägenhet som man fortfarande behåller nyttan av lägenheten. Då ska gåvan likställas med ett testamente. 7 kap. 4 § ÄB aktualiseras alltså vid två fall - det första när givaren har en avsikt att ordna successionen med hjälp av gåvan och det andra när givaren behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen. Eftersom jag inte vet så mycket i ditt fall kan jag inte uttala mig om denna skyddsregel är tillämplig. Men om det bedöms som att alla villkor i 7 kap. 4 § är uppfyllda så kan dina syskon bli återbetalningsskyldiga. Om den är det så ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen som sedan ska fördelas mellan arvingarna. Man beräknar således laglotten som om gåvan aldrig givits.

Vad kan du göra?

Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du vänder dig till tingsrätten och begär jämkning. Detta kan endast göras om 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig. Denna talan ska väckas inom ett år från att bouppteckningen efter din mamma avslutades.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra Bargabriel

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1288)
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?
2021-11-28 Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (97445)