Vad kan jag göra om jag upplever av min handläggare som inte har pratat med mig tidigare och har frågat mig väldigt väldigt kränkande frågor ?

2021-06-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej !Vad kan jag göra om jag upplever av min handläggare som inte har pratat med mig tidigare och har frågat mig väldigt väldigt kränkande frågor ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nämner att tjänstemannen är en handläggare aktualisera förvaltningslagen (FL) som ger uttryck för minimikrav som ska ställas på en handläggning. Handläggning får därmed aldrig vara sämre än de krav som uppställs i förvaltningslagen (detta med undantag i specialreglering).

Att handläggaren inte pratat med dig tidigare innebär att det finns brist i dennes kommunikationsansvar som uttrycks i § 25 FL. Denna princip ger uttryck för rättsprincipen "ingen ska dömas ohörd". Handläggaren ska underrätta part av all material som är av betydelse för beslutet och ge parten möjlighet att yttra sig över materialet. Dock aktualiseras detta endast innan ett beslut fattas (utredningsfas) och kanske inte under initialstadiet.

Att handläggaren ställt väldigt kränkande frågor tyder på en brist i serviceskyldigheten § 6 FL. Här ska myndigheterna bistå allmänheten genom smidig och enkel kontakt och positivt bemötande av myndigheterna. Attitydfrågan är central i god förvaltning och uttryck för professionalism.

Myndigheten är dock inte skyldig i

Rådgivning som privat ombud inom visst område.Ej skyldig att besvara frågor som kräver en omfattande rättsutredning.

Tycker du det föreligger brister i handläggningen kan du skicka in en anmälan till justitieombudsmannen (JO).

Vänligen,

Natalin Kabro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94567)