Vad kan jag göra om min bostadsrätts kvadratmeter avviker från vad som angavs i köpekontraktet?

2021-10-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har nyss köpt en lägenhet i Jönköping den 15 oktober 2021.Helgen den 17 oktober 2021 träffade vi granne och fick information att lägenhetens storlek är fel i hans lägenhet så han rekommenderar att vi skulle mäta våran lägenhet.Resultat är att vår lägenhet är ungefär 56 m2, inte 70 m2 som finns i köpekontraktet. Jag kontaktade mäklaren och fick information att jag ska prata med ordförande av Bostadsrättsförening och lösa detta. När jag kontaktade ordförande, sa han att det är mäklarens och säljarens ansvar.Jag vill fråga:- Vad kan jag göra nu? - Var och vem kan jag komma och anmäla om detta fel? - Hur mycket ersättningar som jag ska få? Kan ni ge mig råd? Det är lägenheten med 70 m2 som jag lade bud och ville köpa, inte lägenheten med 56 m2. Jag känns som jag fick lurad här. Det är inte ens som i köpekontraktet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har köpt en bostadsrätt, att denna ska vara 70 kvadratmeter (m²) enligt köpekontraktet men i själva verket enbart är 56 m² och att du därför undrar vad som kan göras åt saken.


Bostadsrätter utgör lös egendom och tillämplig lag är därför köplagen (KöpL).


Fel i bostadsrätten

Inledningsvis kan sägas att om bostadsrättens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är bostadsrätten inte heller avtalsenlig. Om bostadsrätten inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Detta innebär alltså att om den felaktiga storleken på bostadsrätten lades fram i anslutning till överlåtelsen, är bostadsrätten också mest sannolikt behäftad med fel (NJA 2016 s. 237).


Om köparen inte lyckas påvisa att bostadsrätten är felaktig enligt 17 § KöpL, kan han eller hon även göra gällande att bostadsrätten är felaktig enligt 18 § KöpL. Detta kan du läsa mer om här.


Köparen måste reklamera felet inom skälig tid

Här bör dock observera att köparen inte får åberopa att varan är felaktig, om han eller hon inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom (32 § KöpL). Detta innebär alltså att du så snart som möjligt måste meddela säljaren om felet.


Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande?

Om varan är felaktig och köparen har reklamerat felet i tid, kan köparen i första hand kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan köparen kräva prisavdrag eller hävning (30 § KöpL).


Vilka felpåföljder kan du mest sannolikt göra gällande?

Avhjälpande och omleverans kan dock inte komma i fråga i ditt fall, eftersom avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan medan omleverans innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Det som kan komma att bli aktuellt i ditt fall är i stället därför hävning eller prisavdrag.


För att du ska ha rätt att häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Min bedömning är därför att du i första hand kan ha rätt till prisavdrag och alltså inte hävning.


Beräkning av prisavdrag

Prisavdrag innebär att varans pris sätts ned, så att det svarar mot förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köplagen). Av din fråga framgår inte hur mycket du har betalat för bostadsrätten, men för att kunna beräkna prisavdraget måste du därför först ta reda på hur mycket du har betalat per m². Detta kan du enkelt göra genom att dividera (÷) priset som du har betalat för bostadsrätten med antalet m² som bostaden angavs till i köpekontraktet. Prisavdraget utgörs sedan av priset som du har betalat per m² multiplicerat (×) med antalet m² som saknas.


Slutsats

Slutsatsen är därför att den bostadsrätt du har köpt troligtvis är behäftad med fel. Om bostadsrätten är behäftad med fel, har du mest sannolikt rätt till prisavdrag (se ovan om hur prisavdrag beräknas). För att du överhuvudtaget ska få åberopa felet krävs dock att du så snart som möjligt reklamerar felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom. Min rekommendation är därför att du kontaktar säljaren så fort du kan.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98562)