Vad kan man göra när en målsägande ljugit inför domstol?

2019-05-10 i Vittna
FRÅGA
Hej !Jag har en anhörig, dömd i tingsrätt mot sitt nekande. Bevisning är målsägandes berättelse. Det handlar om samtyckeslagen.Min fråga rör att jag och flera med mig nåtts av uppgifter att målsägande ångrar sig och ska för tredje part uttryckt att den inte varit ärlig under de muntliga förhören i tingsrätt. Hur kan man hantera detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller om en målsägande ljugit i förhör i domstol, samt vad man som den tilltalade kan göra i en sådan situation.

Mened

Att ljuga inför en domstol är i Sverige en straffbelagd handling som kallas för mened (15 kap. 1 § brottsbalken). För att kunna dömas för mened krävs att man har ljugit under ed. I brottsmål är det endast vittnen som avlägger ed och alltså talar under sanningsplikt och straffansvar (36 kap. 11 rättegångsbalken). Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed och omfattas därför inte av straffansvaret. Det är alltså inte straffbelagt att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. En osann berättelse kan däremot medföra att berättelsen inte anses som lika tillförlitlig, men den innebär inte att domen blir "ogiltig".

Överklagan

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades. När prövningstillstånd har meddelats i hovrätten prövas målet på ungefär samma sätt som i tingsrätten. När tidsfristen för överklagan passerat talar man om att domen vunnit laga kraft.

Resning

En lagakraftvunnen dom kan normalt inte ändras. En av de få möjligheterna att angripa en dom som vunnit laga kraft är att ansöka om resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.Det är i huvudsak den personen som dömts som kan ansöka om resning. Du kan läsa mer om resning här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88522)