Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?

2021-11-25 i Övrigt
FRÅGA
Jag blev misshandlad på jobbet på ett Lssboende av en boende där Chefen tog de inte på allvar alls Vad gäller när man blivit misshandlad på jobbet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall (3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen). Arbetsgivare och arbetstagare ska dock samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap. 1 a § arbetsmiljölagen). På grund av detta ska det, på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, finnas ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud) (6 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Skyddsombuden ska företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (6 kap. 4 § arbetsmiljölagen).

Vad kan du göra?

Det är alltså arbetsgivaren och således din chef som har det främsta ansvaret för arbetsmiljön. I och med att chefen inte agerat bör du, om din arbetsplats har ett skyddsombud, kontakta skyddsombudet. Du bör då beskriva vad du har utsatts för samt att chefen inte tagit händelsen på allvar. Då det förmodligen rör sig om ett brott kan du även polisanmäla händelsen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98657)