Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

FRÅGA
vilket är anledningarna till att en äktenskapsförord inte är giltig.which are the reasons why a äktenskapsförord is not valid.Tack så mycket
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och egenhändigt undertecknat av makarna (eller de blivande makarna). Vidare fordras att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag det getts in till Skatteverket. Dessa grundkrav ska vara uppfyllda.

Vidare kan ett äktenskapsförord helt eller delvis jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om ett villkor i ett äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.

Jag hoppas att du fick svar på fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97352)