Vad krävs för internationell efterlysning?

FRÅGA
Om jag döms till en eller två månaders fängelse för misshandel av normalgraden, kan jag då bli internationellt efterlyst?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för internationell efterlysning.

För att efterlysas internationellt krävs att man är häktad i sin frånvaro, och för det krävs att man är sannolikt misstänkt för ett brott med ett fängelsestraff på minst ett år.

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott med ett års fängelse eller mer får häktas om det finns misstanke om att personen kommer fly, undanröja bevis eller fortsätta begå brott om hen inte häktas (24 kap. 1 § rättegångsbalken). Det är domstolen som avgör om en person ska häktas eller inte (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Efter att personen begärts häktad är det möjligt att utfärda en efterlysning.

Du kommer alltså inte bli internationellt efterlyst om du blir dömd till fängelse i mindre än ett år.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?