Vad menas med presumtion?

2021-11-21 i Påföljder
FRÅGA
Presumtion mot och för fängelse. Vad menas med detta? Vad är presumtion och vad innebär det i detta syftet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vad som menas med presumtion och dels vad presumtion mot och för fängelse innebär.

Presumtion är ett slags antagande

Med presumtion menas att man som utgångspunkt antar något. För att göra begreppet enklare att förstå kan det belysas med ett exempel från lagstiftningen:

Om en kvinna som är gift föder ett barn så presumerar man att hennes man är far till barnet. Med andra antas det att den person som kvinnan är gift med också är far till det barn hon bär. (1 kap. 1 § föräldrabalken)

Presumtioner behöver alltså ingen bevisning utan man utgår helt enkelt ifrån att det föreligger ett samband mellan två stycken omständigheter.

Däremot kan man ofta bryta presumtioner genom att bevisa motsatsen. Till exempel genom att göra ett faderskapstest och komma fram till att den gravida kvinnans man i verkliga fallet inte är far till barnet.

Presumtion mot och för fängelse

Presumtion mot fängelse innebär helt enkelt att det vid val av påföljd för ett begånget brott föreligger en utgångspunkt om att brottet inte ska leda till fängelse. En sådan presumtion syn i 30 kap. 4 § brottsbalken.

Denna utgångspunkt kan dock brytas om det till exempel är ett väldigt allvarligt brott. I sådana fall kan situationen bli den omvända, det vill säga att det istället föreligger en presumtion för fängelse.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1635)
2022-01-23 När kan man få skyddstillsyn istället för fängelse?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott

Alla besvarade frågor (98575)