Vad utgör ett preskriptionsavbrott?

FRÅGA
Hej!Jag har en skatteskuld hos kronofogden som jag skulle ha betalat år 2012 men inte gjort. Jag har varken jobb eller några tillgångar. År 2014 pratade jag med kronofogden för jag ville göra en avbetalningsplan men det gick dom inte med på. Jag vet att skatteskulder skrivs av efter 5 år men nu undrar jag, eftersom jag hade kontakt med kronofogden 2014 kommer preskriptionstiden att förlängas i och med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den allmänna preskriptionen på fordringar i allmänhet är 10 år vilket framgår av 2 § preskriptionslagen (PreskL). När det gäller skattefordringar så är preskriptionstiden mycket riktigt 5 år, vilket framgår av 3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m.

Den 5 åriga tiden beräknas i första hand från och med det datum då fordringen förföll till betalning men om ett preskriptionsavbrott sker, räknas tiden från och med det. För att ett preskriptionsavbrott ska ha uppstått krävs, enligt 5 § 1 p. PreskL, att gäldenären (d.v.s. du) erkänner skulden gentemot borgenären. Att du diskuterat avbetalning med borgenären utgör ett sådant erkännande.

Ett preskriptionsavbrott har således skett och skulden är inte preskriberad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Oskar Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej. Vänta lite nu... Så om man försöker göra rätt för sig under dom här 5 åren så räknas det som avbrott? Jag som hela tiden haft gott sinne och hjälpsam gentemot kfm straffas alltså? Så när jag nu talade om för kfm att jag fått jobb och dom kan börja dra pengar igen så skrev jag på för 5 år till? Mina skulder skulle ha betalats 2016. Jag blev dömd i förvaltningsrätten 2017. Och nu i år var jag i kontakt med kfm...
2019-04-06 15:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (24)
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar
2019-12-22 När preskriberas en skatteskuld?

Alla besvarade frågor (85521)