Vad utgörs rättegångskostnader av?

FRÅGA
Hjälpen väninna med stämningsansökanVad skriver man för belopp på eventuella yrkande av rättegångskostnader?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om rättegångskostnader regleras i 18 kap. rättegångsbalken (RB).

Vad är rättegångskostnader?

Rättegångskostnad utgörs av de kostnader en part har för att driva en process i domstol. Kostnaderna består av arvode till ombud, ersättning till vittne och eventuella kostnader för annan bevisning.

Om man yrkar om ersättning för rättegångskostnader, innebär det att den part som förlorar processen är skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Det bör dock även nämnas att i det fall som parterna förlikas innan huvudförhandling, är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader (18 kap. 5 § 2 st. RB).

Vilket belopp ska ni yrka på i stämningsansökan?

Det finns därmed inga bestämda belopp som bör yrkas, utan beloppet som ni bör yrka på, beror på vilka kostnader din väninna haft för att driva processen.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,
Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?