VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT

2021-10-13 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag kommer troligen får ringa narkotikabrott då jag hade några gram hasch hemma när polisen gjorde husrannsakan hos. Det jag undrar nu är om jag skulle kunna be att få göra samhällstjänst istället för att betala böter? Om det inte går att göra en avbetalningsplan om böterna är hög? Jag har inte mycket pengar just nu så är lite rädd att jag inte kommer ha råd med att betala allt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Påföljden vid ringa narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL).

Om narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som ringa döms man till ringa narkotikabrott (2 § NSL). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader (2 § NSL). För ringa narkotikabrott är straffvärdet nästan uteslutande på bötesnivå.

Påföljdsvalet regleras i 30 kap. brottsbalken (BrB)

Samhällstjänst är en påföljd som generellt ger möjlighet att frångå fängelse. Domstolen ska som utgångspunkt lägga särskild vikt på de omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Sådana skäl kan vara brottets art, eller om personen tidigare dömts för brott (30 kap. 4§ BrB). Eftersom straffvärdet för ringa narkotikabrott nästan uteslutande är på bötesnivå blir det svårt att försöka omvandla den påföljden till samhällstjänst, om inte du blir dömd till fängelse.

I ditt fall
När en påföljd bestäms tar domstolen hänsyn till flera olika omständigheter som, t.ex. en persons ålder, om personen är straffad sen tidigare och personens inkomst. Domstolen tar även hänsyn till om personen i fråga har någon försörjningsskyldighet samt dennes ekonomiska förhållanden i övrigt. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen. Domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Man kan som lägst få dagsböter i 30 dagar med ett lägsta belopp på 50 kronor och som högst 150 dagar med ett belopp på 1000 kr (25 kap 2§ BrB).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1607)
2021-11-27 Är misstänkt för flera brott – vad kan påföljden bli?
2021-11-27 Åka utomlands tidigare avtjänat straff
2021-11-25 Hur kan gamla brott finnas kvar i belastningsregistret?
2021-11-24 Är Ibutamoren dopingklassat?

Alla besvarade frågor (97339)