Våldtäkt efter att gärningsmannen tagit strupgrepp så att målsäganden blivit medvetslös

FRÅGA
Jag har i nära relation med en manBlivit utsatt för samlag jag inte samtyckt till utan tvingades, på rygg fick jag min arm upptryckt hårt mot skuldran o sedan togs grepp runt halsen så jag tappa medvetandet, efteråt har han fullbordat samlaget fast jag tappa medvetandet, fick skada på arm, smärta o hosta i flera dagar på halsenEfter dettaStal han min mobil, skicka till flera personer innehåll ur min mobil, vilket gjorde enorm skada, han kontaktat omgivning med osanning vilken lett till stora problem, emot tar massa hot, han har olovligen gått in i min bostad och han hotar med o förstöra mitt livGår sen 4 veckor sjukskriven pga skada o psykiskt pga dettaLäkare har dokumenterat händelsen men jag har inte vågat anmäla, helt enkelt rädd för min o min familj och vad han är kapabel avHur ser detta ut juridiskt?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Personen har gjort sig skyldig till våldtäkt, sannolikt grov våldtäkt

En person som har samlag med någon annan utan dennes samtycke gör sig skyldig till våldtäkt (6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Straffet är fängelse i lägst två år och högst sex år. Personen har otvivelaktigt gjort sig skyldig till våldtäkt, åtminstone av normalgraden eftersom du inte gett ditt samtycke.

Eftersom personen har har brukat särskilt mycket våld mot dig, till en sådan grad att du blivit medvetslös under angreppet, talar mycket för att personen har gjort sig skyldig till grov våldtäkt. Enligt lagen ska vid bedömningen av om brottet är grovt bland annat särskilt beaktas om gärningsmannen använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet och råhet (6 kap. 1 § 3 st. brottsbalken). Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem år och högst tio år. Att personen tagit strupgrepp på dig så att du förlorat medvetandet och därefter fortsatt samlaget, är sådant livsfarligt våld som bör leda till att brottet är att betrakta som grovt.

Eftersom våldet har varit en faktor i våldtäkten, bör inte vid sidan av det även dömas för misshandel eller grov misshandel, utan det tas in i straffvärdebedömningen och bedömningen av om brottet ska vara att se som grovt.


Personen har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande samt förtal

Att pr har tagit din mobil utan lov innebär att han har gjort sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § brottsbalken), alternativt egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).

Genom att skicka innehållet i din mobil till andra och spridit uppgifter om dig för att orsaka skada, har han sannolikt gjort sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).

Brotten är i sammanhanget mindre allvarliga men kan i sig leda till böter eller kortare fängelsestraff.


Personen har gjort sig skyldig till olaga hot och hemfridsbrott

Har personen hotat om att utsätta dig för en brottslig gärning, har han gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Har personen använt vapen eller om hotet ananrs varit av hänsynslös eller farlig art kan det vara att betrakta som grovt. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Det är också hemfridsbrott att olovligen gå in i någon annans bostad (4 kap. 6 § brottsbalken), vilket kan leda till böter.


Det kan röra sig om grov kvinnofridskränkning

Det kan också vara värt att nämna att brottet grov kvinnofridskränkning skulle kunna aktualiseras här. Enligt bestämmelsen kan den som bland annat begår våldsbrott, hot och sexualbrott mot en närstående och gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, göra sig skyldig till grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § 2 st. brottsbalken). För att det ska vara fråga om grov kvinnofridskränking krävs att ett ska finnas ett tidsmässigt samband mellan gärningarna. Ju allvarligare gärningarna är, desto färre gärningar krävs för att de ska anses som upprepade.

Det är möjligt att personen har gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning.


Bevisning

För en person som har blivit utsatt för brott, i synnerhet sexualbrott, är det viktigt att säkra bevisning för att säkerställa att personen kan bli fälld för brottet. Att en läkare har dokumenterat händelsen är ofta väldigt bra för att få fram bevisning. Det är också en bra idé att spara meddelanden och olika sorters föremål som knyter personen till brotten.


Du har rätt till skadestånd

Eftersom du har utsatts för personskador, både fysiska och psykiska, på grund av gärningarna, har du rätt till ersättning för dina skador (2 kap. 1 § skadeståndslagen).


Sammanfattning

Det råder inget tvivel om att mannen har gjort sig skyldig till allvarliga brott, i första hand våldtäkt som troligtvis också är att se som grov eftersom gärningsmannen har använt sig av livsfarligt våld och visat särskild hänsynslöshet.

Det finns som du märker en rad brott han kan ha gjort sig skyldig till som uppgår till flera års fängelse men det är svårt att utan en närmare utredning säga exakt vilka och vilket straff gärningarna motsvaras av. Eftersom du har besökt läkare som har dokumenterat händelsen kan det finnas goda möjligheter att få personen fälld. Mitt råd till dig är att du polisanmäler händelsen.

Om du behöver stöd kan du kontakta Kvinnofridslinjen, som är en nationell stödtelefon för personer som har utsatts för hot eller våld, och som kan ge dig råd om hur du ska gå till väga.

Jag beklagar det inträffade. Hoppas ändå det här var svar på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (387)
2021-02-28 Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?
2021-02-28 Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?
2021-02-28 Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?
2021-02-28 Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

Alla besvarade frågor (89823)