Vapenlicens LOB

2021-07-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag blev omhändertagen av lob för att jag var för full på en fredag kväll. Jag har även nyligen sökt vapenlicens kan det orsaka att jag inte får min vapenlicens?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 5 § vapenlagen får tillstånd att inneha skjutvapen endast meddelas om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Vid denna riskbedömning gör Polismyndigheten en kontroll i olika register för att se huruvida sökanden är registrerad för brott eller annan misskötsamhet. Enbart förhållandet att en person är dömd för brott innebär inget absolut hinder mot utfärdande av vapentillstånd. En prövning ska göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet där man bland annat tar hänsyn till den tid som förflutit sedan en eventuell händelse skett som kan verka negativt för den sökandes förtroende.

I ditt fall har du endast blivit omhändertagen en gång enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m m och inte gjort dig skyldig till någon grövre brottslighet. Eftersom en bedömning ska göras av omständigheterna i det enskilda fallet är det dock svårt att ge något konkret svar på hur ett enskilt LOB-ärende kommer att bedömas. I praxis finns det exempel där Polismyndigheten och förvaltningsrätten ansett att personer som flertalet gånger omhändertagits enligt LOB visat att de inte är pålitliga eller laglydiga och därför inte ska ha tillstånd att inneha skjutvapen.

Skulle du bli nekad tillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet till den förvaltningsrätt inom den domkrets du är folkbokförd vid tidpunkten för beslutet enligt 10 kap 1 § vapenlagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1326)
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB
2021-08-31 Vapentillstånd för skyddsändamål

Alla besvarade frågor (95664)