Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

FRÅGA
Familjen har en skogsfastighet som vi vill sälja. Hur beräknas reavinsten om vi inte har något anskaffningsvärde?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er familj äger en fastighet och att ni undrar hur man beräknar reavinstskatten då ni inte vet erat anskaffningsvärde.

I Sverige har vi ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar; en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsdel (3 § lagen om fastighetsregister). I inskrivningsdelen finner du uppgifter om lagfart samt uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § och 44 p. 6 förordningen om fastighetsregister och 44 § p. 6 förordning om fastighetsregister). Om du inte vet vad anskaffningsvärdet för er fastighet är rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att reda ut situationen.

Det kan i sammanhanget även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före 1952. Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150% av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Innan det råder jag dig dock som sagt att kontakta Lantmäteriet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?