Var överklagar man en a-kassas beslut om ersättning?

2019-09-27 i A-kassan
FRÅGA
Hejvart kan jag överklaga akassans (ledarnas) beslut angående karens på 45 dagar?Mvh V
SVAR

Hej V!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du undrar i din fråga var man kan överklaga en a-kassas beslut om "karens" på 45 dagar.

Jag har lite svårt att förstå vad du menar när du nämner "karens" i 45 dagar. Det finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring inga bestämmelser om karenstid som kan medföra karens i 45 dagar. I 43 b § samma lag finns dock en bestämmelse som innebär att en arbetslös under vissa omständigheter skall stängas av från rätt till ersättning i 45 dagar.

Jag misstänker följaktligen starkt, mot bakgrund av det specifika sätt du formulerat din fråga och frånvaron av andra rimliga alternativ, att det du egentligen undrar är var du kan överklaga ett beslut om avstängning från rätt till ersättning. Det är också denna fråga jag i det följande kommer att svara på.

Frågor om rätt till ersättning av arbetslöshetskassor prövas av förvaltningsrätten

Enligt 49 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring, så får beslut av en arbetslöshetskassa beträffande rätt till ersättning överklagas till förvaltningsrätten. Behörig domstol är den förvaltningsrätt i vars domkrets den klagande var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

Avstängning från rätt till ersättning, är uppenbarligen en fråga om rätt till ersättning. Ett beslut om sådan avstängning kan följaktligen överklagas till förvaltningsrätten. Innan en inskickad överklagan går vidare till förvaltningsrätten, kommer det dock att ske en omprövning av beslutet vid arbetslöshetskassan (50 § lag om arbetslöshetsförsäkring).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller om jag missförstod dig får du gärna höra av dig med ytterligare frågor.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92058)